2021.gada 2.jūnijā Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas (BPVV) pedagogiem notika Metodiskā diena, kur pedagogi dalījās ar pieredzi un guva jaunas atziņas un ieteikumus turpmākajam darbam. Šajā mācību gadā šī ir noslēdzošā Metodiskā diena, kas jau 2.reizi, ņemot vērā drošības pasākumus Covid-19 vīrusa izplatības ierobežošanai, notika attālināti ZOOM.us tiešsaistes platformā.

Šajā Metodiskajā dienā tika uzrunāti dalīties savā pieredzē par attālinātā mācību procesa īstenošanu pedagogi, kuri tika piedalījušies Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes un Balvu Valsts ģimnāzijas organizētajā metodiskajā konferencē „Mūsu spēks ir mūsu skolotāji: attālinātās mācības no izaicinājuma līdz pieredzes stāstam”. Konferencē piedalījās matemātikas mācību jomas skolotāja B.Urtāne, valodu mācību jomas skolotāja I.Circene, dabaszinātņu mācību jomas skolotāja I.Balule, tehnoloģiju un kultūras izpratnes un pašizaugsmes mācību jomas skolotāja S.Kaša.

Atbilstoši Metodiskās dienas darba kārtībai, sākotnēji pedagogus uzrunāja BPVV direktore B.Vizule, aicinot ikvienu Metodiskās dienas sanāksmes dalībnieku inspirēties no kolēģu pieredzes stāstiem un gūt vērtīgu informāciju, kas būtu noderīga turpmākajam darbam.

Ar labās prakses piemēriem par vērtēšanu matemātikas mācību priekšmetā dalījās pedagogs B.Urtāne, apskatot jautājumus par to, kā attālinātās mācīšanās laikā sniegt atgriezenisko saiti un, kā īstenot summatīvo vērtēšanu, lai tā būtu objektīva. Angļu valodas skolotāja I.Circene dalījās pieredzē par internetvietnēm un rīkiem, kas noder attālināto mācību procesā, savukārt bioloģijas skolotāja I.Balule prezentēja savas prakses piemērus, kas noder attālinātajā mācību darbā par tēmu „Ikdienas mācību darba plānošana un realizācija attālināto mācību laikā”.

Noslēgumā izglītības iestādes vadība un pedagogi pārrunāja iknedēļas aktualitātes.

Paldies pedagogiem, kas dod milzu ieguldījumu, lai mūsu izglītības iestādes skolēni varētu kāpt zināšanu virsotnēs, kā arī par neatsveramo papildus darbošanos BPVV izglītības darba nodrošināšanā!

ekrānšāviņš no metodiskās dienasVai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?