Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā (turpmāk BPVV), aktu zālē, siltā 29.aprīļa rītā norisinājās „Baltā galdauta svētki”.

“Baltā galdauta svētki” būtībā ir ģimenes diena. Šī diena ir dzīves ritma godināšana, kad laiks sakļauj dzimtu kopā. Māte ir svēta un godājama, arī maize, tās smarža ir svēta un tikpat godājama. Ir jāceļ godā latviskās tradīcijas, īpaši izvērtējot sevī esošās īpašības – godīgumu, strādīgumu, mīlestību, saticību, godaprātu un mīlestību pret savām senču saknēm, skolu un dzimteni.

Svētkos piedalījās BPVV klašu izglītojamie, kursu audzēkņi un pedagogi, vienoti kopā ieklausoties saimnieces, pirtnieces un mājražotājas Arnitas Melbergas emocionālajā stāstījumā par maizes cepšanu un tās smaržu, senlatviešu tradīcijām un ģimenes vērtībām. Kopīgi ar smaidu sejās sadzirdējām Krevicu ģimenes dziedājumu, kurš priecēja, jo tajā varēja saklausīt dzimtenes godāšanu, ģimenes saišu stiprināšanu un patiesu sirsnību.

Baltā galdauta svētkos ikvienam bija iespēja baudīt cienastu, kuru sarūpējusi mājražotāja, pirtniece Arnita Melberga. Cienasts atradās uz balti klāta galda, kas atgādināja par šīs dienas nozīmību. Ikvienam bija iespēja nogaršot trīs maizes šķirnes un ingvera sīrupu, kā arī iegādāties Arnitas mājražoto produkciju.

Pasākuma noslēgumā klašu un kursu pedagogi devās iesiet Latvju zīmē baltas laimes domu pavedienu, lai mēs visi esam vienoti, stipri un laimīgi!

Pasākums izvērtās sirsnīgs, ģimenisks un patīkams. Pateicamies ikvienam par dalību šajos ģimeniski vienotajos svētkos! Lai saulainas un sirdssiltas brīvdienas!

svētku cienasts

 Vai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?