No 2022.gada 11. līdz 17. septembrim Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas pedagogi – Inese Circene un Sigita Loča kopā ar 8 skolēniem – Līnu Koļcovu, Gļebu Hamzovu, Gitu Glāznieci, Markusu Kuzminu, Viktoriju Stoļenkovu, Beāti Kaņepi, Markusu Medinieku un Jāni Ugaru, atradās Porto pilsētā, Portugālē Erasmus+ projekta “My e-story” (projekta līguma nr. 2020-1-ES01-KA229-078654_2) ietvaros. Projekta mērķis ir apgūt digitālās platformas, kas padarītu mācību procesu interesantāku un daudzveidīgāku, kā arī iepazīt dažādas valstis un kultūras.
Lai gan Portugālē mācību gads vēl nebija sācies, portugāļu skolēni, kuri piedalās projektā, sagaidīja mūs skolā, sniedza muzikālus un mūsdienīgo deju priekšnesumus, un iepazīstināja mūs ar savu skolu. Uzzinājām par Portugāļu flīžu mākslu un arī paši apgleznojām savu unikālo flīzi, ko pēc tam kā suvenīru atvedām mājās. Apmeklējot muzejus, Bolsa pili, baznīcas un Porto vēsturiskās ieliņas, pārliecinājāmies, ka apgleznotās flīzes ir neatņemama daļa no Portugāles arhitektūras.

Dodoties uz Portugāli, katrai projekta dalībvalstij bija jāved līdz kāda teika vai leģenda no savas valsts. Mēs bijām izvēlējušies leģendu par Stāmerienas pils parka mīlestības ozoliem. Portugāļu skolā, izmantojot digitālās platformas – animato.com un storyjumper.com, teika tika vizualizēta un prezentēta pārējām projekta dalībvalstīm.
Projekta dalībnieki atzīst, ka Erasmus+ projekta braucienos doties ir vērts, jo var apgūt jaunas prasmes, iegūt jaunu pieredzi, vairāk atraisīties pašiem un pielietot angļu sarunvalodu, iepazīt jauniešus no citām valstīm, kā arī redzēt citu valsti, tās dabu un arhitektūru savām acīm, nevis tikai no mācību grāmatām vai bildēm internetā. Ikvienam projekta dalībniekam no šī brauciena paliks atmiņā iespēja pabūt pie Ziemeļatlantijas okeāna, kā arī skaistie Porto pilsētas skati.
Nākošā Erasmus+ projekta “My e-story” mobilitāte paredzēta Latvijā marta sākumā, kad pie mums viesosies projekta partneri no divām Turcijas skolām, Portugāles un Spānijas.
BPVV Erasmus+ programmā īstenoto projektu “My e-story” līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā www.erasmusplus.lv.

projekta dalībnieki

esf logo 

Vai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?