Erasmus+ projekta "Word Articulation Project" (līguma nr. 2020-1-UK01-KA201-078833) ietvaros no 2022.gada 2. oktobra līdz 8.oktobrim 3 Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas skolotājas - Inese Circene, Liena Indrika un Skaidrīte Veina kopā ar 7 skolēniem – Keriju Koļcovu, Jāni Duļbinski, Līnu Leišavnieci, Nelliju Barinovu, Annu Loginu, Lūkasu Gabriēlu Alpi un Mārtiņu Zuti, atradās Derry pilsētā, Ziemeļīrijā, Apvienotajā Karalistē. Projekta mērķis ir pilnveidot skolēnu angļu valodas zināšanas un prasmes, kā arī skolotājiem apmainīties ar labās prakses piemēriem angļu valodas stundu vadīšanā.

Projekta pirmajā dienā tikām iepazīstināti ar Starptautiskās zinātnes un pētījumu akadēmijas darbības virzieniem, kā arī, orientējoties un komandās veicot interaktīvus uzdevumus, iepazinām un apskatījām pašu Derry pilsētu. Nedēļas laikā skolēni Ziemeļīrijas skolotājas vadībā apguva zināšanas par vlogu (video blogu) veidošanu, kā arī piedalījās Turcijas, Itālijas, Latvijas un Bulgārijas skolotāju vadītajās stundās par tādām gramatikas tēmām kā ciešamās un darāmās kārtas lietojums, netiešā runa, frazālie darbības vārdi un to lietojums. Tika testēta arī projekta laikā izveidotā “SpeLiN” aplikācija angļu valodas apguvei.
Viena diena bija veltīta ekskursijai uz Derry pilsētas tuvumā esošo UNESCO mantojumā iekļauto dabas brīnumu “Giant’s Causeway”, kas sastāv no aptuveni 40 000 sešstūrainām bazalta kolonnām, kas lēzeni nolaižas jūrā. Akmeņus izveidojusi zemūdens vulkāna ģeoloģiskā darbība, taču vietējiem iedzīvotājiem ir leģenda, kas vēsta, ka šīs kolonnas ir tas, kas palicis pāri no tilta, ko reiz cēlis Ziemelīrijā mītošais milzis Finn McCool, lai tiktu pāri Īrijas jūrai un cīnītos ar Skotijā mītošo milzi- Benandonneru.
Kā lielāko ieguvumu no šī projekta brauciena dalībnieki uzsver iespēju pielietot un pilnveidot savas angļu valodas zināšanas reālās dzīves situācijās, kā arī uzlabojušās komunikācijas prasmes, jo bija jāsadarbojas un jāveic kopīgi uzdevumi starptautiskās grupās ar skolēniem no Bulgārijas, Itālijas un Turcijas. Protams, lielu iespaidu uz projekta dalībniekiem atstājusi iespēja iepazīt skaisto Derry pilsētu, Ziemeļīriju un pabūt UNESCO mantojumā iekļautajā “Giant’s Causeway”, kas ir atpazīstams arī ar to, ka šeit filmētas ainas seriālam “Troņu spēles”.

logo logologo

projekta dalībnieki Vai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?