Saulainajā 14. maija rītā 12. klasēm tika iezvanīta eksāmenu sesija. 11.klases bija krāšņi izrotājušas klases telpu un sagādājušas uzdevumu topošajiem absolventiem. 12. klašu izglītojamie, izmantojot savu radošumu un sadarbības prasmes, atbildīgi un ar interesi krāsoja darba lapas saskaņā ar  uzdevuma noteikumiem, rezultātā iegūstot skaistas bildes, kuras tika piestiprinātas pie sienas klases telpā. Izglītības iestādes direktore Biruta Vizule un direktores vietniece izglītības jomā Inta Vilkaste sveica 12.klašu izglītojamos un  audzinātāju, iezvanot eksāmenu sesiju, dāvināja saldumus enerģijai. 11.klašu audzinātāja Iluta Balule, dāvinot piparmētru tēju un konfektes,  vēlēja visiem 12.klašu audzēkņiem veiksmīgi nokārtot eksāmenus, audzinātājai Sintijai Sērmūkšai pacietību un izturību.

12.klases izglītojamie ar klases audzinātāju un direktori

Vai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?