Iepazīsti Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas iespējas!
Paldies Stacijas pamatskolas, Tilžas pamatskolas un Bērzpils pamatskolas vadībai un devīto klašu izglītojamajiem, par iespēju uzņemt BPVV komandu pie sevis izglītības iestādē, lai jaunieši gūtu ieskatu par izglītības iespējām Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā.
Izglītojamajiem vēlam veiksmi un izturību eksāmenos. Lai izdodas!
Patiess prieks bija tikties ar Jums!

direktores vietniece profesionālās izglītības jomā prezentē mācību programmas

Vai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?