2024.gada 30.maijā, Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas modulārās profesionālās vidējās izglītības programmas „Kokizstrādājumu izgatavošana” 1.-4.kursa audzēkņi devās mācību ekskursijās uz uzņēmumiem SIA “Kokpārstrāde 98” un Latvijas finieris rūpnīcu HAPAKS. Latvijas finiera rūpnīcā HAPAKS, bija iespēja tikties ar kvalitātes inženieri Vadimu Fominu. Ekskursijas laikā izglītojamie iepazinās ar dažādiem ražošanas etapiem pārstrādes rūpnīcā. Bija iespēja aplūkot kā izejmateriālu, tā arī gatavo produkciju. „Kokapstrādē 98” apmeklējuma laikā izglītojamie iepazinās ar augsti attīstītu, automatizētu rūpnīcu. Darbībā varēja apskatīt modernas, augstas ražības Weinig iekārtas. Tika apskatīts gan zāģmateriālu žāvēšanas, gan apstrādes, gan apdares process, kā arī koksnes atkritumu pārstrāde kurināmajās briketēs.

Izglītojamajiem bija iespēja reālā darba vidē gūt ieskatu, kā norit darbs lielākajos Latvijas kokapstrādes uzņēmumos, noskaidrot darba un sadarbības iespējas.









Vai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?