Ir noslēdzies vēl viens mācību gads, palaisti lielajā dzīves ceļā absolventi, skola gaida jaunos, zinātkāros un atbildīgos jauniešus, kas šo skolu vēlas saukt par savējo. 

Apstājoties šajā skrējienā, saproti, ka mēs taču esam daudz vairāk saistīti cits ar citu nekā domājam un nekā to ikdienā sajūtam. Un tad saproti, ka vislielākā vērtība ir tā, ka vari uzticēties, ka Tev apkārt ir laba komanda, labi kolēģi, darbinieki, izglītojamie un viņu vecāki. Tu jūti, kā viņu klātbūtnē Tu piepildies ar gaismu un iekšēji staro no gandarījuma sajūtas!

Paldies vadības komandai, ik vienam pedagogam par profesionalitāti un nesavtīgo darbu šajā attālinātajā mācību procesā, jo tas atalgojās ar jauniešu mācību rezultātiem. Paldies izglītojamajiem par atbildību, mērķtiecību, jūs protat pārsteigt gan pēdējā skolas dienā, gan izlaidumos, tas viss ir tik patiesi un no sirds!

Vecāki, paldies jums, par ieguldīto darbu, pacietību, iecietību un sirdsgudrību  šajā mācību gadā, kopīgi sadarbojoties un sekojot līdzi savu bērnu, jauniešu mācību procesam.

Tehniskais personāls, paldies jums, par ieguldīto darbu, ko jūs veicāt nodrošinot kārtību, tīrību, lai tiktu ievērotas visas valstī noteiktās epidemiloģiskās prasības un mēs visi varētu justies droši mācību procesa laikā, valsts pārbaudījumu un izlaidumu laikā. Jūs bijāt lielisks atbalsts pie izlaidumu organizācijas un norises vietas sakārtošanas!

Novēlu jums visiem drošu, veselīgu un gaišu vasaru! Lai mēs vairāk mācētu priecāties par dzīvi!

 

Jūsu direktore, Biruta