“Es paņemšu vasaras sapni

un dāliju pielikšu klāt,

Pie dālijas asteres ziedu,

Lai rudens smaržojot nāk!”

Katrs 1.septembra rīts atnāk citāds un neatkārtojams. Neviens nav kā iepriekšējais. Tāpat kā katrs mācību gads nes jaunas iespējas un jaunus izaicinājumus. Viens no galvenajiem izglītības procesa laba rezultāta priekšnoteikumiem ir veiksmīga visu tajā iesaistīto pušu – izglītojamo, pedagogu, vecāku un dibinātāja  - sadarbība, tāpēc būsim ieinteresēti, saprotoši un gatavi sadarboties.

Lai katram ir lielāks vai mazāks mērķis, apņēmība un neatlaidība to piepildīt!

Pasauli sev apkārt mēs veidojam ar savām domām, ar savu attieksmi. Domāsim gaišas un priecīgas domas, mīlēsim sevi un citus. Darīsim visu ar mīlestību un pārliecību, ka es varu, protu un nebaidos kļūdīties. Un ticiet- viss mums izdosies! Izglītojamajiem, lai   sekmīgs, radošs mācību gads, vecākiem prieks par savu bērnu paveikto, skolotājiem gandarījums par darbu un rezultātiem.

Lai mums visiem laba veselība un  svētība visiem labajiem darbiem un nodomiem!