13. februārī Gulbenē T/C “Beta” telpās norisinājās Junior Achievement Latvija(JAL) Skolēnu mācību uzņēmumu programmas Valentīndienas gadatirgus, kurā ar savu produkciju un pakalpojumiem piedalījās 22 Skolēnu mācību uzņēmumi(SMU) no Gulbenes, Rīgas, Valmieras, Balvu, Ludzas novadu skolām. Balvu novadu tirgū pārstāvēja Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas divi Skolēnu mācību uzņēmumi: SIA ”KIKA” (10.b kl. audzēknes Kitija Ozoliņa un Karīna Venere) –ražo ekoloģiska materiāla dāvanu maisiņus-somiņas, kuras izšūtas ar daudzveidīgiem rakstiem un SIA”ALMA” ( 7.a kl. audzēknes Alise Barbaniška un Marī Deņisova)-ražo koka kalendārus ģimenes svētkiem.

 

Visus mācību uzņēmumus vērtēja žūrija, kuras pienākums bija iepazīties ar skolēnu mācību uzņēmumu stendiem, novērtēt jauniešu  biznesa idejas un izpildījumu sešās nominācijās. Konkurence bija spēcīga, visi skolēnu mācību uzņēmumi bija patiesi labi satavojušies.

Lepojamies, ka SIA”ALMA” ieguva augstu žūrijas komisijas vērtējumu un līdz ar to arī nomināciju  “Videi draudzīgs produkts”. Interese par meiteņu saražotajām precēm nemitējās visu tirdziņa laiku, tika saņemti gan žūrijas, gan pircēju komplimenti. Iespaidos dalās Alise: “ Žūrija un pircēji jūsmoja par mūsu  biznesa ideju, ka tā ir neredzēta, oriģināla un  ka tādus kalendārus vajadzētu ražot ne tikai priekš ģimenes, bet arī darba, klašu kolektīviem, bērnudārzu grupiņām. Centīsimies pircēju vēlmes arī realizēt.” Savukārt  Karīnas un Kitijas dāvanu maisiņi izpelnījās pircēju atzinību par izstrādājuma augsto kvalitāti, tika izjautātas par dāvanu maisiņu audumu, izšuvumiem; meitenes pamatoja maisiņu pielietojumu ne tikai kā oriģinālu iesaiņojumu dāvanai, bet arī kā iespēju tos izmantot vairākkārt, piemēram, tējas uzglabāšanai utml.,ar mērķi saudzēt vidi, lietderīgi izmantojot ierobežotos ražošanas resursus, veicināt ilgtspējīgu ekonomiku.

Lai gan darbs SMU nav viegls, meitenes ir gandarītas, priecīgas par paveikto, gūtajiem iespaidiem un pirmo pieredzi uzņēmējdarbības jomā.

Skolēnu mācību uzņēmumu konsultante sk. Vineta Muzaļevska saka lielu paldies Balvu novada pašvaldības vadītājam Andrim Kazinovskim par sniegto iespēju skolai atkal kļūt par JAL dalībskolu, direktorei Birutai Vizulei, meiteņu vecākiem par  sadarbību un atbalstu!

 Vineta Muzaļevska

 Vai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?