„Nav šaubu, ka pats labākais laiks ir šis. Laiks, kurš pieder mums, kuru mēs esam sajutuši, sapratuši un kabatā iemetuši akmentiņus. Smalkus akmentiņus, kuri būs mums līdzi visu dzīvi kā atmiņas. Akmentiņi - gludi un raupji, līdzīgi cilvēkiem, smaržo pēc pankūkām svētdienas rītā sirsniņas formā. Kopā veidojot dzīves sajūtu,  kas katram ir citādāka. Šī mācību gada sajūta tūlīt noguls atmiņā kā akmentiņš no jūras kabatā. Katrs savu sajūtu būs izveidojis savu.”

Mācību gads ir spraigs darba cēliens ikvienam, kas saistīts ar skolu. Pienākumi, uzdevumi, izaicinājumi un darba apjoms, kas ir liela  pārbaude gan skolēniem, gan skolotājiem, gan vecākiem.

 Skolas publisko tēlu un prestižu veido ikviens, kas saistīts ar skolu. Skolas lepnums un prieks ir ikviens skolēns, kurš savu izglītību ir izlēmis iegūt Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā. Īpašu prieku sagādā katra skolēna sasniegumi mācību darbā, mācību priekšmetu olimpiādēs un izglītojošajos konkursos.

 

Pēdējā mācību gada dienā 30. maijā Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas kolektīvs, skolēnu vecāki, atbalstītāji, mecenāti un labvēļi tikās Pateicības vārdu rīta pasākumā. Simtjūdžu mežā Vinijs Pūks un Sivēns dalījās pārdomās par svarīgākajām atziņām, par mīļāko dienu, par to, ka darīt vajag tā, kā darīt vajag. Par mīlestības vārda pareizrakstību, par to, ka blakus ir daudz labu cilvēku.

 Skolas tradīcija ir pateikties visiem: skolēniem, viņu ģimenēm, skolas darbiniekiem un skolas atbalstītājiem. Skolēniem ar labām un teicamām sekmēm tika pasniegtas liecības zelta, sudraba un bronzas krāsā, kā arī mecenātu sagādātā pārsteiguma balva.

 Pasākuma gaitā tika sumināti un apbalvoti jaunieši, kuriem ir veicies mācību priekšmetu olimpiādēs. Īpašu pateicību saņēma divi 8. klases jaunieši Oļegs Ivaņisovs un Ņikita Koncāns, kā arī viņu pedagogs Ēriks Kanaviņš, kuri piedalījās Latvijas atklātajā mājturības olimpiādē. Pateicību saņēma arī konkursu uzvarētāji un labākie sportisti. Īpaši lepojamies ar skolotāju Gunitu Čubari un audzēkņiem Alekseju Trahnovu un Elvi Garo par augstiem sasniegumiem reģionālajā izteiksmīgās runas konkursā.

Trīs audzēkņu ģimenes saņēma skolas un Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes pateicību par sadarbību un atbalstu skolai. Šajā Pateicības dienā pateicības saņēma Madaras Sirmaces mamma un tētis, Kaspara un Alises Barbanišku  un Alīnas Loginas vecāki. Skolas darbinieku kolektīvs priecājas par visiem vecākiem, kas ir atvērti sadarbībai un iet kopsolī ar skolu, lai veicinātu tās attīstību.

Skolas darbs ir puzles veidošana, daudz dažādus šķautnīšu, bet kopā veido bildi, kas priecē vērotāju. Tā ir noteikta sistēma, kuru veido un lietu kārtībai seko kāds cilvēks. Skolas direktore Biruta Vizule saņēma pateicību par ieguldīto darbu, entuziasmu, ieinteresētību skolas attīstības darbā.

Pateicības par ieguldīto darbu un skolēnu mācību un radošuma veicināšanu saņēma pedagogi, kas strādā ar jauniešiem mācību un ārpusstundu darbā. Skolēnu izaugsme un sasniegumi  veidojas no dažādiem faktoriem, viens no tiem ir skolēnu cītīgs darbs, otrs skolotāja radošums un sniegtās ievirzes sasniegumu ceļā.

 Pasākumā piedalījās novada domes priekšsēdētājs Andris Kazinovskis, kurš arī personiski atbalsta skolas audzēkņus, skolas mecenāti, atbalstītāji ir  mūsu novada uzņēmēji un cilvēki, kuriem ir vēlme darīt labas lietas, atbalstot jauniešus, kas apzinīgi mācās un veido savu nākotni.

Sirsnīgus pateicības vārdus saņēma arī jaunieši, kas ir aktīvi skolas sabiedriskajā dzīvē un novada aktivitātēs. Pateicības par aktivitāti un dalību Balvu pilsētas pasākumos saņēma jaunieši, kas aktīvi darbojas Balvu Bērnu un jauniešu centra rīkotajos pasākumos un aktivitātēs.

Direktora vietniece audzināšanas jomā pateicās jauniešiem, kas ir aktīvi skolas izglītojamo pašpārvaldē un radoši pasākumu organizētāji. Īpaši skolas prezidentam Elvim Garajam.

 Kopā tiek paveikts brīnišķīgs darbs Latvijas nākotnei.Vai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?