No 6. līdz 10. jūnijam Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā notika dienas nometne „Kusties vesels!”, kurā piecpadsmit jautri un aktīvi  bērni vecumā no 11 līdz 14 gadiem - apguva veselīga dzīvesveida pamatus ne tikai teorētiski, bet arī praktiski. Daudzveidīgās nodarbībās viņi izzināja veselīga dzīvesveida principus, dažādu atkarību postu un sekas, radošajās darbnīcās gatavoja gardu, bet veselīgu maltīti, daudz sportoja, spēlēja dažādas spēles un iepazina meža noslēpumus, dodoties ekskursijā un pastaigājoties pa meža takām, bet katras dienas noslēgumā pārrunāja piedzīvoto „Emociju aplī”.

 

 Nometnes vadītāja, BPVV skolotāja Vineta Muzaļevska: „Pusaudža vecums ir tāds dzīves posms, kad bērns viegli padodas kaitīgiem ieradumiem, dažādām atkarībām, maz kustas, vairāk laika pavadot pie datora vai telefona. Mēs to gribējām mazināt, izskaust, tāpēc radās ideja organizēt nometni, kurā pusaudžiem paskaidrotu daudzu kaitīgo ieradumu mīnusus, pastāstītu par veselīga uztura veidošanas principiem un ēdienu gatavošanu, gribējām, lai bērni daudz kustas un sporto tādēļ nometnes laiks bija izglītojošiem un sportiskiem notikumiem piesātināts.

 Pirmajā dienā pēc skolas direktores Birutas Vizules uzrunas noklausīšanās, bērni savstarpēji iepazinās, spēlējot dažādas spēles un kopā veidojot nometnes simboliku, bet dienas otrajā daļā kopā ar skolotāju Gati Stepanovu spēlēja sporta spēles. Fiziskajām aktivitātēm nometnes dalībnieku ikdienā bija ierādīta īpaša loma, katru dienu viņi devās uz sporta zāli vai minipiča laukumu, lai spēlētu florbolu, futbolu, basketbolu vai citu spēli, kļūstot stiprāki un veidojot ieradumu vairāk kustēties arī ikdienā. 

 Otrdienas rītā nometnes dalībnieki ar skolotājas Ilutas Balules palīdzību meklēja atbildi uz jautājumu „Ko nozīmē veselīgs dzīvesveids?”, ”Kas ir atkarība, kādas ir tās izraisītās sekas, kā tai pateikt Nē?!” , trešdienā pēc aktīvas rīta rosmes un piedalīšanās nodarbībā par veselīga uztura pamatiem, kopā ar skolotāju Skaidrīti Veinu paši mēģināja pagatavot veselīgu maltīti, ko vēlāk kopīgi notiesāja. Savukārt ceturtdien bērni devās ekskursijā, viņus laipni uzņēma Žīguru Meža muzeja vadītāja Anna Āze, kura pastāstīja un parādīja  Latvijas zaļās rotas lomu veselīga cilvēka dzīvē.

Nedēļa aizritēja ļoti ātri un piektdien bērni noslēdza saturīgi pavadīto laiku ar  „burziņu”,  spēlējot spēles, ejot rotaļās un klausoties mūziku, izvērtējot nometnē pavadīto laiku. Katrs no viņiem saņēma īpašu apliecinājumu par to, ka apguvis veselīga dzīvesveida pamatus, pilnveidojis zināšanas par atkarībām un to radīto postu, rosinājis sevi uz aktīvu, veselīgu darbošanos. 

Patiesi iepriecināja bērnu atsauksmes un paldies vārdi. Visi kā viens arī nākamgad vēlētos satikties nometnē mūsu skolā, kur atkal būtu daudz sporta, spēļu un rotaļu un dažādu citu aktivitāšu. 

  Nometnes vadītāja pateicas nometnes atbalstītājiem- Balvu novada pašvaldībai, IKS pārvaldei- Norai Apinei, Ilonai Naļivaiko, Inesei Kikučai, Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas direktorei Birutai Vizulei, Sia “Senda DZ” pavārēm, lieliskajiem, atbildīgajiem nometnes pedagogiem: Gatim Stepanovam, Ilutai Balulei, Gunitai Prokofjevai, Aigai Jansonei, Skaidrītei Veinai, Guntai Blaumai, Silvijai Morozai, medmāsai Annai Šulmeistarei un bērnu vacākiem par izrādīto uzticību.

Nometnes vadītāja Vineta MuzaļevskaVai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?