Kokos lapas sāk zaudēt savu vasarīgo sulīgumu, zaļā krāsa lēnām pārtop dzeltenā vai sarkanīgā tonī. Kaut kur iztālēm vēsais rudens vējš traucas pāri koku galotnēm, paķerot sev paspārnē putnus. Klāt rudens, klāt jaunais mācību gads - skolā aicinoši sāk skanēt zvans. Ik reizi, uzsākot jauno mācību gadu, tiek uzsākts jauns dzīves etaps, kuru pavada jaunas apņemšanās un cerības…

 Zinību dienas rīts skolā kā bišu spiets, kur cits pēc cita ieradās Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas un Rīgas valsts tehnikuma Balvu teritoriālās struktūrvienības audzēkņi, pedagogu kolektīvs un tehniskais personāls.  Šogad mūs skolā sagaidīja „Bišu strops”- ideju, ieceru pietura, tā bija kā ieejas biļete katram, kurš jūtas piederīgs šai skola. Ikvienam  bija  iespēja veltīt labus vārdus, izteikt vēlmes, idejas skolas dzīves uzlabošanai. Kad jaunieši ieradās savos klašu kabinetos, viņus pārsteidza audzinātāju rakstīts paziņojums ”Mīļie audzēkņi, atvainojiet, bet es kavēšos. Plkst.10:00 esiet aktu zālē!”Neizpratnē par notiekošo skolēni vieni paši devās uz zāli-svinīga pasākuma norises vietu.  “Kā? 1. septembris bez skolotājiem? Kur tad viņi palikuši?”, kāds jaunietis iesaucās neizpratnē. Intriga saglabājās. Katrai klasei, kursam vietu zālē ierādīja trīs skolas meitenes, tērpušās skolotājas Anitas Matules tērpos no kolekcijas ”Raksti”. Plkst.10:00 VINNIJA PŪKA UN PŪCES 1. SEPTEMBRIS un DZĪVES MĒRĶA MEKLĒŠANA varēja sākties! Zinību dienas vadītāja, gudrības simbols-stilizētā Pūce(Alīna Logina) bija tik eleganta un neatvairāma, it īpaši izdejojot aizejošo vasaru, ka daži jau piemirsa par skolotājiem, un Vinnijs Pūks(Ervīns Lelis), kurš šajā skolā bija “jauniņais”-7.klases skolēns, kuram prāts vēl kavējās vasarā un viņam par visu vairāk vēl kārojās bišu sanestais medus, kuru tik naski meklēja, kāpjot ozolā, aizbaidot bitītes (Alisi Barbanišku un Marī Deņisovu), piesaistīja skatītāju uzmanību. Ar gudru ziņu Vinnijs uz skolu bija ieradies kopā ar savu draugu Oliveru, kurš, dziedot ”Maziņš esmu es”, Vinnijam ļāva vēl mazliet uzkavēties  bezbēdīgajā bērnībā. Pasākuma turpinājumā erudītā Pūce Vinniju Pūku un visus klātesošos iepazīstināja ar skolas lielo saimi: no aizkulisēm sāka spietot mūsu čaklās bitītes- direktore Biruta Vizule un skolotāji. Direktore skolas darbiniekus sveica īpaši sirsnīgi, katram uzdāvinot Latvijas valsts karogu koka statīvā. Statīvus izgatavoja  skolas amatu meistari Aigars Noviks un Ēriks Kanaviņš, izmantojot jauno datorizēto frēzēšanas tehniku-CNC. Karoga pamatnītē tika iegravēti vārdi- Mīlu Latviju. Skolotāji jutās pagodināti, jo tagad katram darba kabinetā atradīsies valsts karogs, kurš nepārtraukti atgādinās par tuvojošos Latvijas simtgadi un par to, ka mums ir jāizdara kaut kas labs un īpašs par godu savai valstij. Priecē, ka mūs ar savu klātbūtni pagodināja Balvu novada pašvaldības vadītājs Andris Kazinovskis, Balvu Romas katoļu baznīcas prāvests Mārtiņš Klušs, Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centra direktore Inta Kaļva un vecāku pārstāve Sanita Barbaniška. Paldies viņiem par siltajiem vārdiem un laba vēlējumiem! Turpinājumā tehnikuma audzēknis Lauris Neilands mums veltīja muzikālu priekšnesumu ”Neskaties pulkstenī, neskaties… pacelies augstāk par debesīm lielām, lidot tu vari, tu vari to, draugs”. Vinnijs Pūks bija sajūsmā, pozitīvu emociju pārņemts, devās iepazīties  ar visiem skolas audzēkņiem, izdejojot savu “Prieka apli”, skanot dziesmai ” Par zaļu pat vēl zaļāks ir mūsu skolas laiks…”, Laura izpildījumā. Aktīvākie jaunieši dejoja kopā ar Vinniju. Malači! Pūkam prātā nepārtraukti bija  jautrības un klātesošie tika pārsteigti ar konfeti salūtu. Tas bija skaisti! Visbeidzot Pūks ar Pūces palīdzību atrada savas dzīves mērķi un jutās gandarīts, saņemot no Pūces medus podiņu. Noslēgumā, vēlot veiksmi Jaunajā mācību gadā, apzināties savu piederību savai skolai, valstij aicināja pašpārvaldes prezidents Elvis Garais. Klašu un kursu kolektīvi saņēma skolas direktores sarūpētus saldumus. Pasākuma vadītāji iezvanīja Pirmo stundu un aicināja doties uz klašu telpām, kur par stundas kreativitāti rūpējās klašu un kursu audzinātāji.

Paldies skolas direktorei, pedagogiem, audzēkņiem, tehniskajiem darbiniekiem par atbalstu pasākuma organizēšanā.

Lai visiem veiksmīgs un radošs Jaunais mācību gads!

 

Dir.vietn. audzināšanas jomā Vineta MuzaļevskaVai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?