30. novembrī  Balvu profesionālajā  un vispārizglītojošā vidusskolā notika informatīvs pasākums vecāko klašu skolēniem “ĪSTENO SAPNI PAR SAVU BIZNESU!”,  kuru rīkoja Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrs (LUC) sadarbībā ar Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centru un  vietējiem uzņēmējiem.

Pasākuma laikā vairāk kā četrdesmit  BPVV un RVT jaunieši  guva ieskatu  par to, kas ir uzņēmējdarbība, kā arī  diskutēja un izteica viedokļus par biznesa uzsākšanas iespējām Balvu novadā  un pieejamo  atbalstu.

Pasākuma laikā lektori, Latgales plānošanas reģiona LUC darbinieki:  O. Zuģickis, A. Kucins, V. Mitenbergs, interaktīvā veidā  rosināja jauniešus domāt un apsvērt savas vēlmes un iespējas būt uzņēmējam.

Ar pārdomātiem un iedvesmojošiem stāstiem par uzņēmējdarbību savā pieredzē dalījās biškopis un galdnieks, IK „ Panga” īpašnieks A. Zaikovskis un būvnieks, SIA „ BTRS” valdes priekšsēdētājs R. Trubņiks.

Pasākuma noslēgumā jaunieši tika iesaistīti darba grupās, kuru uzdevums bija  prezentēt  biznesa ideju, ko varētu realizēt Balvu novadā. Divi aktīvākie jaunieši: Elvis Garais un Lūcija Lazdiņa tika uzaicināti uz Biznesa mēneša noslēguma pasākumu Daugavpilī, 15. decembrī.

V. Muzaļevska

 Vai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?