12. decembrī mūsu skolā notika profesionālās pilnveides seminārs interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogiem „ Metodiskie ieteikumi tērpu kolekciju veidošanā un  demonstrēšanā, gatavojoties V Latvijas bērnu un jauniešu mākslas un mūzikas festivālam „Toņi un pustoņi”.

Vienkopus bija sapulcējušies Latgales reģiona 30 skolu skolotāji, Areta Raudzepa, Baiba Vaivare, Zanda Krancmane no VISC, kā arī Ilona Naļivaiko no Balvu novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes.

Semināru atklāja BPVV direktore Biruta Vizule ar skolas prezentāciju.

Tekstilmāksliniece Baiba Vaivare iedvesmoja ar dažādiem tēmas “Latvijas toņi un pustoņi” risinājumiem lekcijā „Tradicionālais un mūsdienīgais tērpu kolekciju veidošanā”.

Ar jauniešu apģērbu, ielas modi un jaunākajām tendencēm tērpu kolekciju un modes skates veidošanā iepazīstināja tērpu skates režisore

Zanda Krancmane.

Semināra noslēgums bija veltīts labās prakses piemēriem pedagogu metodiskajā darbā. Klātesošie varēja noskatīties mūsu skolas modes skati un mūsdienu deju grupas „Lulū” priekšnesumus.

Kopā ar bērniem srādāja skolotājas Anita Matule, Aiga Jansone, Iluta Balule un Līga Moroza – Ušacka.

 

A. MatuleVai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?