Šogad bija nedaudz neparasti tas, ka pasākums „Tu esi mūsu skolas lepnums” notika pašās semestra beigās.  Skolotāji Ē.Kanaviņš un A.Noviks izgatavoja jaunu stendu, skolotāja Aiga Jansone katram skolēnam sarūpēja īpašas rokassprādzes ar katra skolēna vārdu, skolotāja S.Veina glīti izkārtoja stendā  fotogrāfijas. Direktore B.Vizule izsniedza 16 skolēniem pateicības par optimāliem un augstiem sasniegumiem mācībās iepriekšējā gadā un skolotājām V.Muzaļevskai un G.Čubarei pateicības par sasniegumiem konkursā „Gada balva izglītībā.” Iepriecināja, ka uz pasākumu bija ieradušies arī vecāki. 

Tad visi devās uz aktu zāli, lai radītu, meklētu Ziemassvētku brīnumu.

Pasākuma vadītāji -Izglītojamo pašpārvaldes jaunieši Elvis Garais, Solveiga Rudzīte un Aivita Logina gan dzejas rindās, gan prātulās mudināja domāt par to, ka  Ziemassvētki ir patiešām brīnumu laiks, jo  piepildās vēlēšanās un sapņi. Ziemassvētku brīnuma meklēšanu lugas epizodēs izspēlēja 8.a klases audzēkne Vera Akulova (bērns) un 9.a klases audzēkne Anna Lazdiņa(eņģelis). Šajā laikā visi  vēlas  ne tikai piedzīvot brīnumu, bet arī radīt brīnumus, tāpēc klašu un kursu kolektīvi centīgi bija sagatavojuši dažādus priekšnesumus un priecēja klātesošos gan ar dejām, gan dziesmām, gan nelieliem, bet atraktīviem iestudējumiem par to, kas, viņuprāt, ir Ziemassvētku brīnums. Īpašs prieks par RVT audzēkņiem, kuri kopā ar saviem kursu audzinātājiem aktīvi piedalījās pasākumā un sniedza priekšnesumus. Savā Ziemassvētku brīnumā, izjūtās, pārdomās dalījās arī skolas direktore B.Vizule. Viņa izsniedza zelta, sudraba, bronzas liecības, kā arī nelielas naudas balvas. 

Pasākuma noslēgumā Izglītojamo pašpārvaldes prezidents Elvis Garais  izteica pateicību par jaukajiem brīnumiem, un katra  klase, kurss saņēma diplomu par  priekšnesumu, iegūstot kādu no nominācijām. 

Turpinājumā klašu/kursu  audzinātāji izsniedza audzēkņiem liecības, saldumus un direktores apsveikumu katrai ģimene. Un tad jau brīvdienas varēja sākties.

 

 Sveicam izglītojamos, kuri ieguva zelta, sudraba un bronzas liecības!

Zelta liecība 

Viola Garā- 2.kurss 

Sudraba liecība 

Guntis Lielbārdis- 8.a 

Daniela Vizule – 8.a

Valdis Slišāns- 11.b

Aivita Kļečetņikova- 12.b 

Elvis Garais- 12.b 

Madara Sirmace- 4.kurss 

Bronzas liecība 

Mairis Barsovs -7.klase

Kalvis Koļcovs – 7.klase

Linda Balule – 8.a klase

Artis Fribergs – 8.a klase

Samanta Puka – 8.a klase

Alise Barbaniška – 8.a klase 

Samanta Kaļva – 8.a klase 

Amanda Laicāne- 9.a klase

Vladislava Šņigirova – 9.klase 

Ieva Šmate – 11.b 

Elīna Uvārova- 1.kurss 

Alīna Logina – 3.kurss 

Ivita Kušķe – 4.kurss 

Eduards Ostrovskis- 4.kurss 

Kalvis Krakops- 4.kurss 

Artūrs Melgalvis- 4.kurss

 

 Vai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?