27. decembrī skolotāji pulcējās, lai runātu par to, kas ir  radoši un veiksmīgi izdevies profesionālajā jomā. Tas bija arī apkopojums par notikušajām aktivitātēm saistībā ar kursiem “Ieslēdz savu potenciālu”, kuros par augsta emocionāla intelekta metodēm mācījās 13 pedagogi. 

Direktore piedāvāja aktivitāti, kur katram pedagogam lūdza uzzīmēt saulīti, ierakstīt savu vārdu un uz saules stara uzrakstīt savas labākās rakstura īpašības. 

Direktores vietniece Anna Krēmane iepazīstināja ar aktivitātēm, kas notika minēto kursu ietvaros. Tika izveidotas badiju jeb domubiedru grupas. Katru pirmdienu pulcējāmies un radošajām aktivitātēm, ko piedāvāja badijs. Sociālais pedagogs Maruta Laicāne bija pirmā, kas 13. septembrī prezentāja savu kabinetu un ievadīja turpmākajā radošajā darbībā. Viņa dāvāja katram vitamīnu trauku un, sēžot uz spiveniem, pārrunājām, kā iesācies mācību gads, kas ir noticisi pozitīvs. 19. septembrī skolotāja Benita Urtāne visus sagaidīja ar īpašiem aksesuāriem un asteru pušķiem, kas radīja smaidu un pozitīvu noskaņojumu. Apguvām arī ļoti vērtīgas aktivitātes. 

26. septembrī pie Marutas Casrtrovas baudījām rudens aromātu, vīraka smaržu, labu mūziku un interesantas aktivitātes. 

3.oktobrī skolotāja Anna Krēmane visiem dāvāja kastanīti un savu dzejoli par kastaņbērnu, kā arī rosināja uz pozitīvām sarunām. 10. oktobrī skolotājas Marina Ločmele un Maija Dreimane  sanāksmē piedāvāja tēmu “Pipariņš”. Izgaršojām daudzveidīgus pašgatavotos salātus, dzērām veselīgo tēju, runājām par pozitīvām lietām un sapratām, ka dzīvē vajag arī savu asumiņu- pipariņu. 

17. oktobrī skolotājas Gunita Čubare un Inese Circene piedāvāja aktivitātes par latvju zīmēm, katrs varēja no māla izveidot savu medaļu ar kādu zīmi, kā arī baudīt tēju un pozitīvu atmosfēru. 

19. decembrī- noslēdzošajā sanāksmē skolotājas Anita Matule un Aiga Jansone bija sarūpējušas interesantas aktivitātes un izdales materiālus par emocijām, kas ir augsts emocionālais intelekts, radīja pozitīvu un svētkiem atbilstošu atmosfēru. 

Turpinājumā katrs pedagogs runāja, kas ir labi izdevies mācību stundās. Skolotāja Anna Krēmane piedāvāja kopīgi izspēlēt kuba metodi, skolotāja Inese Circene iepazīstināja ar portālu, ko viņa izmanto klases stundās, katram skolotājam bija iespēja izteikt pārdomas, ierosinājumus. 

Nodarbību noslēgumā kolēģi atzina, ka ir ieguvuši kādu atziņu vai aktivitāti, ko varēs izmantot turpmākajā darbā. 

Anna Krēmane

 Vai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?