Šogad, Latvijas simtgadi gaidot, patriotiski sportisko pasākumu iesākām ar  nelielu ieskatu janvāra barikāžu laikā.

Janvāra ugunskuri ir īpaši, arī pēc 26 gadiem tie kvēlo.

Caur atmiņām, pārdomām, atceri....reiz bija tāds laiks..

Bija tāds laiks –ar kopīgām dziesmām, kopīgi sadotām rokām manifestācijām un piketiem, barikādēm.Vēstures laika griežos šis laiks tikai sīks graudiņs, bet cilvēka mūžā visai bagātīga dzīves daļa...Ceļā uz Latvijas 100-gadi nedrīkstējām to nepieminēt...

Skolēni sasēdās ap imitēto ugunskuru un ieklausījās  Jāņa Ločmeļa skandētajā dziesmā “Zeme, zeme Daugaviņa “ ,Raiņa vārdi un E.Salmaņa mūzika. Jānis janvāra barikāžu laikā toreiz bija LU fizikas – matemātikas fakultātes 1.kursa students.

Kopā ar mums bija arī Balvu novada muzeja direktore Iveta Supe, ievadot visus nelielā vēstures mirklī par barikāžu laiku Ziemeļlatgalē.

2016 gadā tika izdota  grāmata ” Bija tāds laiks...”- galvenā redaktore Maruta Sprudzāne .Viņas vēlējums bija –dzīvē vienmēr var pienākt tāds laiks, kad jāizvēlas....būt vai nebūt, tāpēc jāatceras, ka  BŪT nozīmē nostāties Par vai Pret, bet nekad nebūt remdeniem.

Pie atmiņu ugunskura izskanēja  dziesma “Svēts mantojums” L.Brenča vārdi un J.Ločmeļa mūzika, un tad jau -vīru spēļu norises stafete tika nodota galvenajam   tiesnesim Gatim Stepanovam.

Katra klase cieņpilni gatavojās šim pasākumam, sagatavojot –moto un atšķirības zīmes.

Sportiskā daļa iesākās ar sargsuņu paraugdemonstrējumiem. Sporta spēles atbalstīja Valsts robežsardzes  Viļakas pārvalde un Zemessargu 31 AMII bataljons .

Tad sākās sportiskās aktivitātes 10 dažādās pieturās, kur savā starpā sacentās klašu un kursu komandas. Audzēkņiem bija jāpierāda sevi gan veiklības, gan spēka, gan prasmju uzdevumos  - šautriņu mešanā, virves spriegošanā, ieroča turēšanā un pievilkšanās  vingrinājumā, kā arī medicīnas, vēstures un robežsardzes stacijās. Erudītkonkursā, ko sagatavojuši skolotāja Z.Arnicāne un A.Strads, arī bija jautājumi par barikāžu laiku Balvos. Jaunieši sevi pierādīja arī šaušanas un „mīnu lauka” pārvarēšanas prasmēs.

Spraigās cīņās tika iegūtas godalgotās vietas un saņemti tradicionālie kausi, kurus gatavoja skolas amatu meistari.

 

7.-9. Klašu grupa

vidusskola

1.vieta

8.a klase

10.b klase

2.vieta

9.b klase

BPVV 2.-3.kurss

3.vieta

7.a klase

RVT 2.-3. kurss

 Savukārt pasniedzējs Guntis Liepiņš sveica individuālo veidu uzvarētājus:

Labākie ieroču turētāji Sendija  Ūsele, Raivis Dortāns  8.a klase

Precīzākie šāvēji - Linda Balule, 8.a klase,un Aleksandrs Samoiļenko, 12.b klase

Pasākums bija izdevies, to apliecināja atsauksmes. Gaidīsim jau nākamo gadu, lai vēl spraigāk piedalītos sacensībās, kas noteikti būs veltītas Latvijas simtgadei.

 

 Maruta Castrova, Iluta Balule