Šī gada 14.februārī, BPVV (Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā) norisinājās Valentīndienai veltīts pasākums, kuru vadīja Izglītojamo pašpārvalde. Pasākums sākās ar ieskatu par to, kas ir mīlestība. Pēc brīža sekoja direktores Birutas Vizules vēlējums jauniešiem šo dienu pavadīt labestīgā noskaņā, paveicot arī kādu sirsnīgu darbu vienam priekš otra. Neizpalika arī video, kurā  Balvu novada pašvaldības, uzņēmuma SIA „Eco fabrika” un  SIA „Čivix” pārstāvji sveic  jauniešus svētkos.


Pēc video sveiciena Izglītojamo pašpārvalde mīlestības stāstu attēloja lugā - „Mežaroze un rītavējš”. Lugas sižets vēstīja par attiecībām, sapratni un cieņu pret tuvākajiem, iepazīstināja ar sekām, kādas mēdz izrietēt no tā, ja šīs īpašības nepiemīt. Pēc lugas pašpārvaldes meitenes priecēja klātesošos ar mūsdienīgu deju. Bet pasākuma noslēgumā norisinājās pāru konkurss. Konkursā piedalījās trīs pāri, kuri sacentās trīs uzdevumu izpildē, to norisi vērtēja žūrija četru cilvēku sastāvā. Konkurss izvērtās aktīvs un interesants, tika vērtēta glītāk sapītā bize, veicīgāk sasietā kaklasaite kā arī kvalitāte un pāra sapratne šo uzdevumu izpildē. Uzvarētāju pāra pārstāvji – Laura Garā un Salvis Bleiders, kuri ieguva galveno balvu. Otrās un trešās vietas ieguvēji arī saņēma veicināšanas balvas.
Kā jau mīlestības svētkos, pasākumā bija daudz sirsnības, smieklu, un pozitīvu emociju. Pēc pasākuma daļa jauniešu devās piedalīties vislatvijas “Ēnu dienā 2018”.Vai vasarā vēlaties apmeklēt nometni, kuru organizē skola?