Šī gada 14.februārī Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas (turpmāk – BPVV) 35 izglītojamie piedalījās pasākumā „Ēnu diena 2018”. Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma, kuras laikā izglītojamie un kursu audzēkņi apmeklē kādu darba vietu un vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum.


BPVV jaunieši devās ēnot dažādu profesiju pārstāvjus Balvos, Alūksnē un Gulbenē. Īpaši ieinteresēti bija jaunieši, kuri šogad absolvēs 9. un 12.klases. Ēnotāji iepazinās ar profesijām, kuras vēlētos apgūt pēc izglītības iestādes absolvēšanas. Vairākums 9.klases izglītojamo devās ēnot SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” pārstāvjus – ārstus un medicīnas māsas, secinot, ka tas ir ļoti atbildīgs un lēmumiem piepildīts darbs. Trīs 12.klases izglītojamie devās uz Nacionālo Bruņoto spēku Kājinieku skolu Alūksnē, kur iepazinās ar karavīru ikdienas pienākumiem, apskatīja militāro tehniku un iepazinās ar dažādām militārajām prasmēm. Jaunieši atzina, ka pēc ēnu dienas apmeklējuma viņi esot pieņēmuši gala lēmumu kļūt par karavīriem.
Arī 7. un 8.klases izglītojamās, kuras devās ēnot Balvu novada pašvaldības pārstāvjus, atzina, ka labprāt strādātu šādā amatā, jo ēnošana esot bijusi interesanta, tika iegūts ieskats pašvaldības pārstāvju ikdienas darba gaitās un pienākumu izpildē. Meitenes secina, ka šai profesijai nepieciešams labas komunikācijas spējas un ieinteresētība par politiskajiem procesiem, par kuriem vairāk sākšot interesēties, pateicoties pasākumam „Ēnu dienas 2018”.
Ar lielu ieinteresētību iekšlietu ministrijas darbībā iesaistījās jaunieši, kuri apmeklēja gan Valsts robežsardzes Viļakas pārvaldes II kategorijas dienestu, gan arī Balvu novada pašvaldības policiju. Jaunieši atzina, ka šo profesiju pārstāvju ikdiena norit dinamiski un aktīvi, tāpēc izglītojamie atzina, ka sāks apgūt valodu zināšanas un piedalīsies sportiskās aktivitātēs, jo nākotnē savu dzīvi vēlas saistīt ar šo nozari.
Divas jaunietes devās ēnot psiholoģi, viesojoties privātpraksē Gulbenē. Viena no jaunietēm nolēmusi apgūt šo profesiju un ir iestājusies universitātē Anglijā. Ar saviem iespaidiem dalījās 12.klases izglītojamā, kura apmeklēja salonu SIA „Tavai un manai veselībai”, tādējādi iepazīstoties ar masiera un šarko dušas terapijas meistari. Jauniete domā, ka arī nākotnē savu profesiju saistīs ar ēnu dienās redzēto. Viņa uzskata, ka, lai apgūtu šādu profesiju ir nepieciešamas teicamas anatomijas zināšanas.
Daļa izglītojamo apmeklēja SIA „Diogens audio”, kur apguva gan grāmatvedības prasmes, gan skaņu operatora darbu, kā arī guva ieskatu vadības jomā. Tāpat jaunieši izrādīja interesi un ēnoja Valsts probācijas dienesta Balvu teritoriālās struktūrvienības darbiniekus, SIA „BKL autoserviss”, pirmskolas izglītības iestādes „Sienāzītis” un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Balvu daļas pārstāvjus, kā arī Modrītes Silaunieces ģimenes ārsta praksi Balvos un Gulbenes novada pašvaldības darbiniekus.
Jaunieši atzina, ka šis pasākums esot noderīgs un interesants, jo licis izvērtēt savas spējas saistībā ar nākamās profesijas izvēli. Ikviens jaunietis atzina, ka iespēju piedalīties ēnu dienās labprāt izmantos arī turpmāk.Vai vasarā vēlaties apmeklēt nometni, kuru organizē skola?