Katru gadu Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centrs rosina pieteikt radošākos skolotājus, kuri māca ķīmiju, bioloģiju, fiziku, ekonomiku, Ekselences balvai. Mūsu skola šim konkursam rekomendēja bioloģijas skolotāju Ilutu Baluli. Bijām ļoti iepriecināti, kad saņēmām uzaicinājumu piedalīties konkursā. No 190 pieteikumiem izvēlējās 5 labākos bioloģijas, ķīmijas, fizikas, dabaszinību un ekonomikas skolotājus. Tādējādi varam saprast, ka konkurence bija milzīga.


21. februārī skolotāja Iluta Balule agrā rītā devās uz Rīgas Valsts vācu ģimnāziju, lai tiktos ar kolēģēm un vadītu 8. klases skolēniem stundu, ko izvērtēja kompetenta žūrija.
Ir prieks, ka skolotāja Iluta Balule ir augstu novērtēta. Viņa ir apbalvota ar Izglītības in zinātnes ministrijas pateicības rakstu un vērtīgām dāvanām pasākumā, kas notika Latvijas Universitātes Mazajā aulā. Mēs ļoti lepojamies ar skolotāju Ilutu Baluli! Lai veiksme, dzīvesprieks un izturība arī turpmāk!Vai vasarā vēlaties apmeklēt nometni, kuru organizē skola?