Šī gada 22.februārī Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas (turpmāk – BPVV) izglītojamie piedalījās karjeras dienas pasākumā. Pie jauniešiem ciemojās mākslas, kultūras un medicīnas jomas speciālisti, Daugavpils Universitātes, Latvijas Universitātes Alūksnes filiāles un Vidzemes Augstskolas pārstāvji, lai klātesošos iepazīstinātu un piedāvātu dažādas profesijas izvēles iespējas.
Nikolajs Gorkins ar kundzi jauniešiem pastāstīja, cik svarīgi ir izglītot sevi, augt un attīstīties, kā arī mācīties apgūt to profesiju, kurā patiešām cilvēks vēlēsies darboties. Gorkina kungs izglītojamajiem ieteica, lai arī kādu profesjiu viņi būtu nolēmuši apgūt, noteikti to darīt no visas sirds!


Kultūras jomas pārstāve Aiga Keisele iepazīstināja jauniešus ar savas karjeras izvēles iespējām, pastāstīja kā pieņēmusi lēmumu darboties kultūras jomā. Aiga ikdienā organizē un vada pasākumus, uzsverot, ja kādam interesē kustība un organizācija,tad noteikti iesaka apgūt šāda veida profesiju. Aiga pavēstīja, ka dzīves pamatdoma ir pašizaugsmē un attīstībā, un ka noteikti vienmēr ir vērts apgūt ko jaunu! Aigas Keiseles padoms jauniešiem - „ Ja vēlies gūt panākumus,Tev jāatrod vēl neietas takas, nevis jāceļo jau pa zināmiem, iebrauktiem un ērtiem ceļiem! Pilnveidojiet sevi!”
Medicīnas jomas speciāliste Vita Zuša jauniešiem uzsvēra, ka savā dzīves ceļa gājumā noteikti ir svarīga ilzglītība! Mācoties un apgūstot arvien jaunas zināšanas, ir iespēja soli pa solim pakāpties pa karjeras pakāpieniem un iegūt sev vēlamo darbu.

Daugavpils Universitātes pārstāves izstāstīja par universitātes darbības jomām, studiju programmām, projekta „Erasmus +” iespējām. Jauniešus interesēja Daugavpils Universitātes Zinātnes skola, kura veicina un attīsta jauniešu interesi par humanitārajām, sociālajām un dabaszinātnem, kā arī sekmē jauniešu intereses par aktuālākajām tendencēm.

Latvijas Universitātes Alūksnes filiāles direktore Anita Pētersone jauniešus iepazīstināja ar universitātes darbību, apgūstamajām programmām un iesaistīja aktīvā viktorīnā, kurā bija iespēja iegūt balvas. Anita Pētersone aicināja jauniešus neapstāties ceļā uz saviem mērķiem, un noteikti turpināt mācīties, apgūstot kādu studiju programmu Latvijas Universitātes Alūksnes filiālē.

Vidzemes Augstskolas pārstāves jauniešiem pavēstīja, ka studēt - tas ir brīnišķīgs ieguvums priekš sevis! Valmiera ir studentu pilsēta, un tajā norit interesanta ikdiena. Vidzemes Augstskolā ir dažādi studiju virzieni, pastāv iespēja ikvienam jaunietim izvēlēties sev ko saistošu. Srudijas norit arī e-vidē. Augstkola ir aprīkota ar jaunu un modernu aprīkojumu kvalitatīvai studiju nodrošināšanai. BPVV izglītojamie iesaistījās konkursos un aktivitātēs, kuras bija sagatavojušas Vidzemes Augstskolas pārstāves, un ieguva dažādas balvas.

Karjeras veidošana ir nepārtraukts process! Apmierinātība ar profesionālās karjeras veidošanos ietekmē arī pārējās dzīves jomas, tāpēc ir liela nozīme tam, kādu profesiju izvēlēties pēc izglītības iestādes absolvēšanas. Pateicoties karjeras dienai vairākumam BPVV jauniešu radās priekšstats, kādu profesiju viņi vēlētos apgūt nākotnē.


Vai vasarā vēlaties apmeklēt nometni, kuru organizē skola?