Šī gada 24. februārī Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas (turpmāk – BPVV) aktu zālē  norisinājās 12.klases un 3.kursa žetonu vakara pasākums. Žetonu pasākuma tēma - „Vakar, šodien, rīt”.

Viesiem ierodoties, viņus mīļi sagaidīja mīms, kurš draudzīgi iepazinās ar viesiem, rādīja dažādus trikus un dāvāja pašizveidotas veltes no baloniem. Pasākumam iesākoties, tā vadītāji, 4.kursa izglītojamā Alīna Logina un BPVV absolvents Elvis Garais sveica gan abiturientus, gan visus klātesošos. Pēc mirkļa prožektoru gaismā, noteiktā mūzikas pavadījuma ritmā ar sevi iepazīstināja gan 12.klases, gan 3.kursa audzēkņi. Klātesošie uzzināja par abiturentu rakstura īpašībām un hobijiem. Skolas direktores Birutas Vizules uzrunā bija dzirdama gan pateicība abiturientiem, gan vecākiem, gan skolotājiem par ieguldīto darbu jauniešu izaugsmē. 12.klases un 3.kursa audzēkņiem par godu uzstājās Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas absolvents, Andris Dzērve, ar muzikālu priekšnesumu – „Baltā dziesma”.

Pēc žetonu simbola gredzena saņemšanas, abiturentus un klātesošos priecēja multimākslinieks Aleks Walker! Klātesošie varēja vērot neaizmirstamu ugunsdeju un  ugunsšovu.  Pēc šova klātesošos uzrunāja 1998. gada un 2003. gada absolventi, kuri atcerējās kopīgus mirkļus no skolas laikiem un protams, sirsnīgi sveica savus audzinātājus. Īpaši jāpatiecas 1998.gada absolventiem par rūpīgi sagatavoto dāvanu Balvu profesionālajai un vispārizglītojošajai vidusskolai.

Svinīgās daļas nobeiguma daļā abiturenti sveica vecākus, pedagogus un direktori,sakot vārdus no sirds, un pateicoties par šo cilvēku nozīmīgumu viņu dzīvēs.

Žetonu pasākuma otrajā daļā izglītojamie klātesošajiem bija sagatavojuši dažādus priekšnesumus, ieskatoties gan bērnībā, gan tagadnē, gan nākotnē. Klātesošie šos posmus varēja vērot video izpildījumā, gan arī lugas fragmentos,tērpu kolekcijas demonstēšanā, kā arī aizraujošu deju fragmentu izpildījumā !

Pasākums noslēdzās ar kopīgu 12. klases un 3.kursa uznācienu. Pēc pasākuma, notika balle, kurā dejas ritmos griezties lika un muzicēja Juris Ķirsons.

 

Šī gada 24.februārī Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas (turpmāk – BPVV) aktu zālē  norisinājās 12.klases un 3.kursa žetonu vakara pasākums. Žetonu pasākuma tēma - „Vakar, šodien, rīt”.

Viesiem ierodoties, viņus mīļi sagaidīja mīms, kurš draudzīgi iepazinās ar viesiem, rādīja dažādus trikus un dāvāja pašizveidotas veltes no baloniem. Pasākumam iesākoties, tā vadītāji, 4.kursa izglītojamā Alīna Logina un BPVV absolvents Elvis Garais sveica gan abiturientus, gan visus klātesošos. Pēc mirkļa prožektoru gaismā, noteiktā mūzikas pavadījuma ritmā ar sevi iepazīstināja gan 12.klases, gan 3.kursa audzēkņi. Klātesošie uzzināja par abiturentu rakstura īpašībām un hobijiem. Skolas direktores Birutas Vizules uzrunā bija dzirdama gan pateicība abiturientiem, gan vecākiem, gan skolotājiem par ieguldīto darbu jauniešu izaugsmē. 12.klases un 3.kursa audzēkņiem par godu uzstājās Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas absolvents, Andris Dzērve, ar muzikālu priekšnesumu – „Baltā dziesma”.

Pēc žetonu simbola gredzena saņemšanas, abiturentus un klātesošos priecēja multimākslinieks Aleks Walker! Klātesošie varēja vērot neaizmirstamu ugunsdeju un  ugunsšovu.  Pēc šova klātesošos uzrunāja 1998. gada un 2003. gada absolventi, kuri atcerējās kopīgus mirkļus no skolas laikiem un protams, sirsnīgi sveica savus audzinātājus. Īpaši jāpatiecas 1998.gada absolventiem par rūpīgi sagatavoto dāvanu Balvu profesionālajai un vispārizglītojošajai vidusskolai.

Svinīgās daļas nobeiguma daļā abiturenti sveica vecākus, pedagogus un direktori,sakot vārdus no sirds, un pateicoties par šo cilvēku nozīmīgumu viņu dzīvēs.

Žetonu pasākuma otrajā daļā izglītojamie klātesošajiem bija sagatavojuši dažādus priekšnesumus, ieskatoties gan bērnībā, gan tagadnē, gan nākotnē. Klātesošie šos posmus varēja vērot video izpildījumā, gan arī lugas fragmentos,tērpu kolekcijas demonstēšanā, kā arī aizraujošu deju fragmentu izpildījumā !

Pasākums noslēdzās ar kopīgu 12. klases un 3.kursa uznācienu. Pēc pasākuma, notika balle, kurā dejas ritmos griezties lika un muzicēja Juris Ķirsons.

 Vai vasarā vēlaties apmeklēt nometni, kuru organizē skola?