12. martā, pavarasara brīvdienās 7.-12.klašu skolēniem, skolotāji kārtējo reizi pulcējās uz meistarklases nodarbībām. Tās vienmēr ir gaidītas, jo daudz var uzzināt par pedagogu radošajām aktivitātēm.
Šī diena tika plānota divās daļās. Pirmās nodarbības notika šūšanas darbnīcās. Kolēģes Anita Matule-Bordāne un Aiga Jansone iepazīstināja ar jaunajām šujmašīnām un modernajām iekārtām, viņas arī praktiski demonstrēja daudzveidīgās operācijas, ko var veikt. Bija interesanti vērot, kā 2.kursa meitenes apguva stila mācību. Kolēģus pārsteidza mūsdienīgais  iekārtojums, pedantiskā kārtība kabinetā un noliktavās. Pat sapņos nevarēja iedomāties, ka tā kādreiz būs mūsu skolā.
Ne mazāks pārsteigums gaidīja informātikas kabinetā, kur skolotājs Andris Līcītis demonstrēja pašgatavoto D3 printeri.
Skolotājs Ēriks Kanaviņš iepazīstināja ar topošo meistaristabu un jaunajām iekārtām. Bet aprīkojums vēl nav līdz galam, tad pēc dažām nedēļām varēsim pilnībā ieraudzīt gan meistaru istabu, gan jaunās darbmašīnas darbnīcās.


2.daļā skolotājiem notika meistarklases nodarbības, kurās tika demonstrēti labās prakses piemēri. Skolotājas Sintija Heninga, Zanda Arnicāne, Laura Zujāne piedalījās “Iespējamās misijas”seminārā, tādējādi kolēģi varēja gūt idejas mācību stundām. Patika mācību spēles, ko piedāvā www.uzvediba.lv, piemēram, “Kiber- drošības spēles”’,”Pasaki sev, pasaki citiem”, “Dusmu kontroles spēle”.Skolotāja Z.Arnicāne  stāstīja par daudzveidīgām metodēm, kā panākt skolēnu uzmanību stundā, kā kopīgi definēt stundas mērķi, kā iegūt atgrienisko saiti. Tika piedāvāti arī katram skolotājam izdales materiāli, ko varēs izmantot mācību stundās.
Ģeogrāfijas skolotāja Sintija Heninga pastāstīja par savu veiksmīgāko stundu ārā sniegā, temats “Austrālija”.Skolēni zīmēja sniegā Austrālijas karti un veica dažādas aktivitātis, tā mācoties ģeogrāfiju.
Skolotāja Anna Krēmane dalījās pieredzē par stundu “Salikts teikums mīlestības mērcē”. Skolotāja Gunta Blauma demonstrēja, kā strādāt ar tekstu ‘Parunāsim par kafiju”, veicinot kritisko domāšanu, kas kompetenču izglītībā ir ļoti lietderīga prasme. Skolotāja Lienīte Līcīte veiksmīgi strādā ar uzdevumi.lv.Viņa kolēģiem demonstrēja, cik vienkārši un lietderīgi ir darboties šajā portālā, īpaši  strādājot ar vakara(maiņu) izglītojamajiem.Mūsu skolas skolotājiem ir laba pieredze, lai  darboties uzdevumi.lv. Skolotājai Skaidrītei Atvarei bija sagatavota prezentācija “Pavasaris dzejnieku darbos”. 
Skolotāji atzinīgi novērtēja metodiskās dienas nodarbības, jo ļoti daudz uzzināts, gūta iedvesma, kā vēl interesantāk un radošāk plānot mācību stundas. Piekrītu atziņai, ka “skola ir tik laba, cik labi ir tās skolotāji”. Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā ir labi skolotāji, jo ir radoši, interesanti, mūsdienīgi, un galvenais - ar vēlmi mācīties, mainīties.

Anna Krēmane, direktores vietniece izglītības jomāVai vasarā vēlaties apmeklēt nometni, kuru organizē skola?