Šī gada 9.aprīlī Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas (turpmāk BPVV) izglītojamie un profesionālās izglītības skolotāji devās uz Balvu pirmskolas izglītības iestādi „Pīlādzītis”, lai nogādātu pašu rokām darinātās gultiņas, kuras tika izgatavotas priekš bērnu diendusas gulēšanas. Gultiņas tapa 1. un 2. mācību semestra laikā. Tās izgatavoja izglītības iestādes profesionālās izglītības programmas „Koka izstrādājumu izgatavošana” otrā un trešā kursa audzēkņi skolotāju Ērika Kanaviņa un Aigara Novika vadībā. Gultiņas tapušas no priedes kokmateriāla, to konstrukcija sastāv no pieciem stāviem, vienu gultiņu komplektu var izmantot pieci bērni. Šodien bērnudārzā tika nogādāti divi komplekti, bet kopumā uz bērnudārzu ir aizceļojušas 22 BPVV audzēkņu darinātās gultiņas.

Jaunieši devās ekskursijā pa dārziņa telpām bērnudārza vadītājas Antras Eizānes vadībā, kur iepazinās ar dārziņa vidi, ar gultiņu pielietojumu ikdienā, kā arī uzklausīja bērnu viedokli par gultiņu noderīgumu.
A.Eizāne atzina, ka šādas gultiņas ir drošākas, stabilākas un atbilstošas bērnudārza videi. Viņa uzsvēra, ka tās ir ērti pielietojamas, kā arī kompaktas lietošanai, jo neiazņem daudz vietas, tas esot īpaši svarīgi, jo palielinās telpas apjoms, kas paredzēts rotaļām. Tāpat A.Eizāne uzsvēra un pateicās jauniešiem, ka šis esot svētīgs un brīnišķīgs darbs, ko viņi ir paveikuši, jo šādas gultiņas esot ieguldījums nākotnē, kas kalpos vairākām paaudzēm. Pašlaik arī vairāki bērnudārza audzēkņi guļ gultiņās, ko ir izgatavojuši bērnu radinieki un tas mazajiem esot īpaši svarīgi un viņi ar to lepojoties.
Savukārt BPVV audzēkņi uzklausījuši vērtējumu atzina, ka pašiem esot prieks par paveikto darbu, gandarījums par to, ka bērni diendusu varēs gulēt gultās, kas ir videi saudzīgas, ērtas, un galvenais - pašu rokām darinātas.Vai vasarā vēlaties apmeklēt nometni, kuru organizē skola?