Šī gada 11.aprīlī mūsu skolas 7., 8. un 9.klašu skolēni piedalījās erudīcijas konkursā, kopā veidojot 4 komandas. Pasākumu vadīja skolotājas Zanda Arnicāne un Sintija Heninga. Jauniešiem tika uzdoti jautājumi dažādās izglītības jomās – eksaktajās zinātnēs, humanitārājās zinātnēs, akadēmiskajās un mākslas zinātnēs, kā arī valodās. Izglītojamajiem tika sniegta iespēja izvēlēties vienu no jomām, kurā noteiktā laika periodā bija jāatbild uz dažādiem jautājumiem. Ja komandas laika limits tika izsmelts vai atbilde bija nekorekta, atbildes iespēja tika sniegta citas klases komandai.


Konkursa norisi vēroja žūrija direktores Birutas Vizules, direktores vietnieces izglītības jomā Annas Krēmanes un sabiedrisko attiecību speciālistes Laura Zujānes sastāvā.
Kopumā sīvā konkurencē jaunieši tika izskatījuši 12 jautājumus, kur ar dažu punktu pārsvaru 1. vietu ieguva BPVV 9.b klases komanda, saņemot diplomu un balvu. Arī pārējās komandas saņēma diplomus un atzinības rakstus par piedalīšanos.
Jaunieši atzīst, ka šādi pasākumi ir ļoti noderīgi, tie rada entuziasmu piedalīties un attīsta domāšanu, kā arī sniedz iespēju uzzināt un iemācīties daudz jauna .Vai vasarā vēlaties apmeklēt nometni, kuru organizē skola?