06.04.2018. divi skolēni no Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas Daniels Strupka un Oskars Kapteinis ar divām meitenēm no Rīgas Valsts tehnikuma Balvu teritoriālās struktūrvienības Eliju Astreiko un Agnesi Ugari piedalījās biznesa simulācijas spēlē „FLIXA” Rugāju vidusskolā.


Spēlē katrs darbojās pēc savas taktikas un stratēģijas plāna, pierādot elastību domāšanā un finanšu pārvaldībā. Spēlē jāiziet 6 gadu biznesa posms, kas nes gan peļņu, gan zaudējumus.
Rezultātā uzvar tas, kas ir sasniedzis vislielāko kapitālu. Daniels Strupka savā komandā izvirzījās par līderi.
Skolēni spēlēja ļoti aizrautīgi ar emocijām pierādot savas zināšanas praktiskā darbībā. Uzskatu, ka tas ir labs starts dzīvei. Tas māca nepadoties, neiesīkstēt, bet gan nemitīgi papildinot zināšanas iet uz priekšu.
Paldies visiem skolēniem, kas piedalījās. Jūs katrs esat uzvarētājs!Vai vasarā vēlaties apmeklēt nometni, kuru organizē skola?