Šī gada 12. un 13.aprīlī mūsu skolas Izglītojamo pašpārvaldes pārstāves (IP) (E.Kļanska, S.Logina, A.Šmate, L.Zujāne) devās uz Profesionālo skolu izglītojamo pašpārvalžu salidojumu, kur tikās ar citu skolu audzēkņiem, dalījās savā pieredzē un piedalījās dažādās nodarbībās.
Pirmajā salidojuma dienā audzēknes apmeklēja dažādas meistardarbnīcas. Vienu no tām vadīja apmācību centra „Pelēkais vilks” pārstāvis Nils Klints. Šinī meistardarbnīcā meitenes uzzināja, kā veiksmīgi darboties komadā, cik liela nozīme ir tās saliedētībai. Tiks izspēlēta arī erudīcijas spēle, uzdevuma veikšanai noteikta laika perodā kur svarīga bija savstarpējā komunikācija un veiklība. Pateicoties komandu organizētībai, tās iekļāvās atvēlētajā laikā un paveica uzdevumu.
Nodarbībā, kuru vadīja aktrises Zane Vaļicka un Anna Šteina, izglītojamie iepazinās ar publiskās runas mākslu, uzzināja, kā jāizskatās lietišķā tērpā, kā pareizi jāuzrunā auditorija, kā arī tika izmēģināti dažādi aktiermeistarības paņēmieni.


Kopumā izglītojamās apmeklēja astoņas nodarbības, kurās uzzināja daudz jauna, kā arī darbojās radoši un praktiski, lai nostirpinātu iegūtās zināšanas.
Kamēr izglītojamie piedalījās nodarbībās, IP koordinatori devās uz meistardarbnīcu, kur cepa klinģeri par godu Latvijas simtgdei. Vēlāk šis klinģeris tika pasniegts jauniešiem, kuri bija patiesi pārsteigti, par veikumu un ,protams, izbaudīja arī tā garšu, sniedzot atzinīgu vērtējumu.
Vakara noslēgumā Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma pašpārvaldes dalībnieki klātesošajiem sniedza koncertu un iespēju noskatīties filmu, kurā lomas spēlēja paši izglītojamie. Filmas scenārijs bija humoristisks un interesants.
Nākošājā dienā meitenes turpināja iesāktos darbus meistardarbnīcās, lai vēlāk prezentētu rezultātu, par iegūtajām atziņām. Par dalību pasākumā izglītojamās ieguva sertifikātus, un atzina, ka ieguvušas daudz atziņu, sadraudzējušās ar citu skolu jauniešiem, kā arī bagātinājušas savu zināšanu krājumu.


Vai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?