Nordplus junior projekta “Inovatīvas metodes valodu un kultūras mācīšanā” ietvaros  16.aprīlī 10 Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas izglītojamie kopā ar angļu valodas skolotāju Inesi Circeni devās vizītē uz Hårslev Efterskole Dānijā. “Efterskole” ir privāta internātskola, kurā par samaksu var mācīties skolēni, kuri ieguvuši pamatizglītību un vēl nav izdarījuši izvēli par savu turpmāko izglītību. Šāda veida skolās var mācīties vienu vai divus gadus, apgūstot vispārējos mācību priekšmetus, kā arī padziļināti attīstot sevi mākslas, mūzikas vai sporta jomās.

Vizīte sākās ar skolas apskati un spēlēm, kurās projekta dalībnieki viens otru vairāk iepazina. Vakarā visa skola, ieskaitot projekta dalībniekus, iesaistījās stompa nodarbībā – ritmiskas mūzikas radīšanā izmantojot sadzīves priekšmetus.

 

Otrdien katra projekta dalībvalsts iepazīstināja ar savas valsts vēsturi, simboliem un vienkāršiem valodas lietojuma likumiem. Pēc tam sekoja nodarbības, kurās bija iespēja iemācīties izveidot vienkāršus teikums dāņu valodā. Pēcpusdienā devāmies uz Trelleborgu, lai apmeklētu Vikingu brīvdabas muzeju, kurā apskatījām senu Vikingu cietoksni un piedalījāmies izglītojošās muzeja aktivitātēs- maizes cepšanā uz ugunskura, rotu darināšanā un šaušanā ar loku.

Trešdien devāmies iepazīt Dānijas galvaspilsētu Kopenhāgenu. Sākām ar mazās nāriņas statujas apskati, pie kuras jau pulcējās pūļi ar tūristiem. Tālāk devāmies uz karaliskās pils laukumu, kur soļoja karaliskā sardze, kā arī mastos uzvilktie karogi liecināja, ka tajā brīdī pilī atradās arī pati karaliskā ģimene. Tā kā Kopenhāgena ir ostas pilsēta ar daudziem kanāliem, izmantojām iespēju doties stundu garā laivu tūrē, kuras laikā gids pastāstīja daudz interesantu faktu par šīs pilsētas vēsturi un nozīmīgākajām ēkām. Dānijā pavasaris bija iestājies ātrāk nekā Latvijā, tāpēc pilsētas parkos jau varēja baudīt krāšņus tulpju, narcišu un citu pavasara puķu apstādījumus.

Ceturtdienu pavadījām skolā cītīgi strādājot pie projekta aktivitātēm un apgūstot dāņu valodu, lai varētu pastāstīt dāņu rakstnieka Hansa Kristiana Andersena pasaku “Ķēniņa jaunās drēbes” dāņu valodā. Sadarbojoties latviešu, lietuviešu un dāņu skolēniem tika pabeigta vārdnīca ar 1000 biežāk lietotajiem vārdiem visās projekta dalībvalstu valodās.  Pēcpusdienā visi projekta dalībnieki tika aicināti dejot dāņu tautiskās dejas. Tā nedēļa bija paskrējusi un piektdien ceļš jau veda mājup, lai tur atgrieztos ar daudziem  jauniem iespaidiem.

 Vai vasarā vēlaties apmeklēt nometni, kuru organizē skola?