Šī gada 2.maijā Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā (turpmāk BPVV) norisinājās Baltā galdauta svētki. Šie svētki ir veids kā svinēt Latvijas iedzīvotājiem, tik ļoti svarīgu pasākumu, aicinot pieminēt 1990.gada 4.maiju, kad Latvijas PSR Augstākā padome pieņēma deklarāciju par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu - lēmumu, kas atjaunoja Latvijas suverenitāti.
Pasākums sākās ar direktores Birutas Vizules uzrunu par to, cik svarīgi ir just un būt kopā, kā arī novērtēt, ka šī diena ir ļoti svarīga ikvienam klātesošajam. Pulcēties pie kopīgi klāta galda, kā arī novērtēt šīs dienas galveno cienastu - maizi. Arī direktore cienastam bija sagatavojusi pašizceptu maizi, kuru ikviens varēja nobaudīt.


Sadarbībā ar SIA „Balvu maizīte” jaunieši izspēlēja interaktīvu spēli, izmantojot interneta lietotni – kahoot.it. Spēlē bija jāatbild uz 15 jautājumiem par SIA „Balvu maizīte” produkciju. Jauniešos pamodās īstens sacensību gars, kā rezultātā trīs galveno vietu ieguvēji ieguva garšīgas balvas no SIA „Balvu maizīte” produkcijas. 1.vietas ieguvēja 9.klases izglītojamā Renāte Krilova balvā ieguva lielu klinģeri, 12. klases izglītojamā Elvīra Nāgele ieguva cepumu kārbu, savukārt 3.vietas ieguvējs 11. klases izglītojamais Oskars Kapteinis balvā ieguva šokolādes klinģeri. Pateicamies par atbalstu SIA „Balvu maizīte” īpašniekam Andrejam Kindzulim par sadarbību!
Pasākuma tupinājumā jaunieši piedalījās maizes cepšanas meistardarbnīcā, ko vadīja mācību centra „Buts” pasniedzēja Ilona Šāvele. Izglītojamie sadalījās grupās pa klasēm, kur katra klašu grupa mācījās izveidot savu maizīti, mīcīja mīklu, pievienoja dažādas piedevas un izveidoja dažādas formas, bagāta bija jauniešu izdoma - tapa gan kukulīši, gan kliņģeri, gan bulciņas.
Pēc stundas izglītojamie baudīja maizes izstrādājumus, kurus bija gatavojuši pašu rokām. Pie balti klāta galda, sirsnīgām sarunām raisoties, izglītojamie atzina, ka pasākums izdevies interesants, interaktīvs, ļāvis raisīties izdomai, pozitīvismam un kopības sajūtai.Vai vasarā vēlaties apmeklēt nometni, kuru organizē skola?