Šī gada 2.maijā BPVV skolēni devās ekskursijā uz ZAAO atkritumu apsaimniekošanas poligonu un ieguva vērtīgas zināšanas, kas jauniešiem turpmāk noderēs mācoties ģeogrāfiju, bioloģiju, sociālās zinības u.c. mācību priekšmetus.
Neizpalika arī izzinošas un sportiskas izklaides, viena no tām bija šokolādes ražotne Trikātā, kur paši izgatavojām savu šokolādes tāfelīti. Apmeklējām arī Kocēnu zirgaudzētavu, kur izmitināti aptuveni 50 zirgi, apskatījām zirgu staļļus, iepazinām sacensību un zirgu audzēšanas likumus, kā arī izmantojām iespēju izjāt nelielu apli zirga mugurā. Savas sportiskās iemaņas un drosmi pielietojām atrakciju un šķēršļu parkā „Supervāvere", dažiem audzēkņiem izdevās pievarēt visas atrakciju parka šķēršļu trases.

Skolotāja Zanda ArnicāneVai vasarā vēlaties apmeklēt nometni, kuru organizē skola?