Katru gadu Balvu novada Izglītības, kultūras un sporta pārvalde izsludina konkursu “Stūru stūriem tēvu zeme”, aicinot izglītojamos rakstīt, veidot video, prezentācijas, iestudēt priekšnesumus par novadā, valstī un pasaulē populāriem cilvēkiem, kas dzīvo, dzīvojuši Balvos, novadā.
Patiešām ir patiess prieks un gandarījums, ka no mūsu skolas bija visvairāk skolēnu iesūtīto darbu un veidoto video. Pateicības par piedalīšanos radošo darbu konkursā saņēma Daniela Vizule, Pēteris Krauja, Amanda Laicāne.


1. vieta Laurai Circenei, kura rakstīja par Upītē dzīvojošo Andri Slišānu, 3. vieta Marī Deņisovai, viņa vēstīja par savu krusttēvu Andri Andrejevu.
10.b klases skolniece Amanda Laicāne ieguva 1. vietu par video, kurā viņa iepazīstināja ar savu krusttēvu Gintu Laicānu, kurš ar velosipēdu apceļo pasauli. 1.kursa audzēkne Sindija Logina, 3. kursa izglītojamā Elīna Kļanska veidoja prezentāju par mūsu pilsētas uzņēmēju, ko pazīstam kā Čivi, un ieguva 3. vietu.
Paldies par atsaucību un lieliskajiem sasniegumiem!
Paldies skolotājām Gunitai Čubarei, Guntai Blaumai, Annai Krēmanei! Paldies Laurai Zujānei!

Anna Krēmane,
direktores vietniece izglītības jomāVai vasarā vēlaties apmeklēt nometni, kuru organizē skola?