Šī gada 18.maijā Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas (turpmāk BPVV) 9.un 12.klašu izglītojamajiem skanēja pedējais skolas zvans.
12.klašu topošie absolventi devās īpašā atmiņu ceļojumā Balvu pilsētā, kur kavējās gan pagātnes atmiņās, gan iedziļinājās arī nākotnes iecerēs. Īpašais atmiņu ceļojums sākās Balvu pirmsskolas izglītības iestādē „Sienāzītis”. Jauniešus sirsnīgi sagaidīja bērni, kuriem pašiem šajā mēnesī sagaidāms īpašs notikums, izlaidums. Bērni jauniešiem uzdeva dažādas mīklas, kuras tika veiksmīgi atminētas, pēc tam skolēni tika iesaistīti rotaļā „Kas dārzā, kas dārzā”. Pēc bērnudārza apmeklējuma jaunieši iegriezās „Lāča dārzā”, kur ievēlējās nākotnes vēlēšanās. Izglītojamie iegriezās Balvu pamatskolā, kur viņus laipni sagaidīja izglītības iestādes direktore L.Krištopanova un skolotāja I.Logina.

Tur jaunieši kavējās atmiņās, saņēma dāvanas un piedalījās meistardarbnīcā. Tad jauniešu ceļš veda līdz Balvu novada pašvaldībai, kur viņus sagaidīja Balvu novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja vietniece Anita Petrova. Ikvienam no klātesošajiem jauniešiem tika sniegta iespēja apsēsties Balvu novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja Aigara Pušpura krēslā. Jaunieši ar prieku izmantoja šo iespēju un sarunās ar priekšsēdētāja vietnieci jaunieši atklāja, kādas izmaiņas un jaunievedumus vēlētos redzēt Balvu pilsētā. Viens no tiem noteikti būtu atpūtas vietas izveide jauniešiem, piemēram, atpūtas kompleksa, ielu vingrošanas laukuma vai boulinga centra izveide. Tāpāt jaunieši uzsvēra, ka vēlētos ierīkot vairāk pludmales zonu, kur būtu iespēja nodarboties ar dažādiem ūdens sporta veidiem, kā arī izīrēt ūdens sporta inventāru. Kā vienu no problēmām izglītojamie saskatīja nepietiekamu stāvvlaukumu autobraucējiem. Kāds no jauniešiem uzsvēra to, ka labprāt pilsētā redzētu dekorācijas, kas padarītu pilsētu krāšņāku. Vairums jauniešu labprāt apmeklētu dažādus kursus, piemēram, foto kursus. Tālāk ceļš vijās līdz piemineklim Balvu Latgales partizānu pulka kritušajiem karavīriem, kur jaunieši par godu šim notikumam aizdedza sveces. Atmiņu ceļojums Balvu pilsētā noslēdzās Balvu Bērnu un jauniešu centrā (turpmāk BBJC), kur jauniešus sagaidīja aktīvās un smaidīgās BBJC darbinieces, sagatavojot ļoti azartisku, sacensību garu rosinošu spēli.
Savukārt 9. klašu skolēni piedalījās dažādās meistardarbnīcās izglītības iestādē, kur tās vadīja pedagogi A.Strads, I.Balule, I.Circene, direktores vietniece izglītības jomā A.Krēmane un direktore Biruta Vizule. Meistardarbnīcās izglītojamie spēlēja interaktīvās spēles, kā arī darbojās mākslinieciski un radoši.
Meistardarbnīcām noslēdzoties, 9.klašu un 12.klašu skolēnus izglītības iestādes pagalmā sagaidīja Balvu simbols vilks, lāča pavadībā. Pēc direktores uzrunas tēli pavadīja izglītojamos, kur skolas pagalmā katra klase iestādīja ceriņkrūmu, lai vēl ilgus gadus tas atgādinātu par šo mirkli un priecētu ar savu ziedēšanu.
Pasākums turpinājās BPVV aktu zālē, kur norisinājās koncerts, par godu šim notikumam gan ar muzikāliem izpildījumiem, gan apsveikumiem un sagatavotiem 8. un 11. klašu izglītojamajamo priekšnesumiem. Pasākums noslēdzās ar pedagogu sumināšanu un saldu balvu saņemšanu, kuras dāvanā topošajiem absolventiem pasniedza Balvu tēli un izglītības iestādes prezidents.

Laura Zujāne
Balvu profesionālās un vispārizglītojošās
vidusskolas sabiedrisko attiecību speciāliste


Vai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?