Šī gada 30. maijā, Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas (turpmāk BPVV) izglītojamie piedalījās sporta dienā. Pasākums norisinājās Balvu pilsētas pludmales volejbola laukumā.
Pasākumu vadīja BPVV pedagogs Gatis Stepanovs. Jauniešiem bija jāsacenšas trīs dažādos pārbaudījumos: piepūšamās atrakcijas „Šķēršļu josla” pārvarēšanā, SUP dēļu stafetē un pludmales volejbolā.
Izglītojamie aktīvi piedalījās visos pārbaudījumos, sekmīgi veicot visus no tiem. Veiksmīgākie saņēma diplomus par iegūtajām godalgotajām vietām. Pamatskolas grupā diplomu par pirmo vietu šķēršļu joslas pārvarēšanā saņēma 8.a klases izglītojamais Dāvis Pužulis, savukārt pludmales volejbolā pirmo vietu pamatskolas grupā ieguva 7.a klases komanda. Vidusskolas grupā 1.vietu šķēršļu joslas pārvarēšanā ieguva BPVV 3.kursa audzēknis Armands Voits, bet pludmales volejbolā par uzvarētājiem kļuva "Rīgas Valsts tehnikums" Balvu teritoriālā struktūrvienības komanda. Par SUP dēļu stafetes uzvarētāju kļuva BPVV 3.kursa izglītojamais Elmārs Brants.


BPVV kolektīva vārdā pateicamies biedrībai „FC Ziemeļaustrumi” un „Bumbo.lv” par piepūšamo atrakciju sponsorēšanu pasākumā, ūdens aerobikas trenerei Ingai Bleiderei par SUP dēļu sponsorēšanu aktivitāšu nodrošināšanai pasākuma laikā un motosporta kluba „Motokruīzs” valdes priekšsēdētājam Ērikam Eizānam par sagatavotajām dāvanām.
Jaunieši atzina, ka pasākums noritējis aktīvi, veicamie uzdevumi bijuši interesanti, kā arī prieks bijis par gūtajiem panākumiem sporta jomā.

Laura Zujāne
Balvu profesionālās un vispārizglītojošās
vidusskolas sabiedrisko attiecību speciālisteVai vasarā vēlaties apmeklēt nometni, kuru organizē skola?