Jau trešo gadu skolā veiksmīgi darbojas Balvu pilsētas un novada pašvaldības Burdas salona un Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas projekts “Profesionālās izglītības ievirze - Profesionālās ievirzes ārpusskolas izglītības programma, kas attīsta interesi par profesionālo izglītību kā tālākas izglītības izvēli.”
Kas padarīts šogad?
Projektā darbojās skolotāja Aiga Jansone, Anita Matule – Bordāne un Skaidrīte Veina.
Lielākais ieguvums skolā - profesionālās iekārtas un jaunas telpas šūšanai. Ar prieku strādājām pie telpu iekārtošanas, iekārtu uzstādīšanas, materiālās bāzes pilnveidošanas, kā arī apguvām prasmes darbā ar jaunajām iekārtām.


Amatnieku nedēļā kopīgi tika noorganizēts pasākums “Profesionālā jaunrade” Balvu pamatskolas 6. klašu skolēniem, kurā viņi iepazinās ar ar tērpa stila speciālista profesiju, vēlāk notika diskusija “No auduma līdz tērpam”, bet noslēgumā – radošās darbnīcas, kurās bērni mācījās strādāt kā darboties ar “Bernina” šujmašīnām.
Starpnovadu bērnu un jauniešu radošā festivāla lielkoncerta „Kopā ar putniem debesīs” vadītājiem izgatavojām Cielavas un Dzeņa tērpus.
Rīkojām tērpu ekspozīcijas un izstādes.
Skolotāja Aiga Jansone strādāja ar dažāda vecuma bērniem ar vai bez pamatprasmēm šūšanā. Šogad novadītas 11 daudzveidīgas radošās darbnīcas ar kopējo dalībnieku skaitu 204.
Nodarbībās apgūtas iemaņas strādāt šūšanas darbnīcā, ievērojot drošības noteikumus. Bērni iepazinās ar šūšanā izmantojamām ierīcēm, tekstilmateriāliem, palīgmateriāliem, darbarīkiem, iemācījās radoši pielietot dekoratīvas šuves ar programmējamo šujmašīnu“Bernina”, izprata HTA (higrotermiskās apstrādes) pielietojuma nozīmīgumu apģērbu izgatavošanā, ieguva prasmi izkopēt piegrieztni no žurnāla „Burda”, iemācījās veikt detaļu izklājumu uz auduma un detaļu piegriezšanu ar vīļu uzlaidēm, kā arī piegriezt apšuves un palīgdetaļas.
Skolnieces ir izgatavojušas dāvanu maisiņus, svārkus, bikses, blūzes un kleitas, kā arī veikušas izmaiņas gatavā nopirktā apģērbā.

Skolotāja Anita Matule - Bordāne strādāja ar vidusskolas klašu jaunietēm un kursu audzēknēm kurām ir šūšanas prasmes.
Šogad trīs topošie Dāmu drēbnieka amata zeļļi: Alīna Logina, Dārta Ostrovska un Kitija Ozoliņa aizstāvēs savu kvalifikācijas darbu Latvijas Amatniecības kamerā.
Izgatavojām jaunu tērpu kolekcija jūgendstilā “Balvu muižas prominences”, kuru demonstrējam skolas pasākumos un Bērnu un jauniešu radošajā festivāla lielkoncertā Balvos. Izstrādājot tērpu apdari šai kolekcijai tika apgūtas un pielietotas specifiskās “Bernina” overloka tehnikas.
Pēc uzaicinājuma, kopā ar šūšanas un rokdarbu skolu “Burda Rīga” piedalījāmies Starptautiskajā tekstila industrijas izstādē „Baltic Fashion & Textile 2018”, Rīgā, Ķīpsalā ar tērpu demonstrējumiem “Dažādi Latviskais”.
“Bernina“ šujmašīnu papildus aprīkojums plaši tika pielietots “mammadaba” konkursā “Mazie palīgi lielos darbos”, kurā kopā ar BPVV pulciņu “Mamma daba” izgatavojām telpisku SKUDRU un ieguvām 1. vietu.
Piedalījāmies Latvijas valsts simtgadei veltītajā pasākumu ciklā izglītības iestādēs “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons”, sadarbībā ar izglītojamo pašpārvaldi izgatavojām 20 pelītes un rotaļu māju kaķiem dzīvnieku patversmei “Astes un ūsas” .
Bet 18. augustā sadarbībā ar modes salonu “Mayra”piedalīsimies Jūgendstila modes parādē Rīgā ar tērpu kolekciju “Balvu muižas prominences”.


Skolotāja Skaidrīte Veina šī mācību gada laikā strādāja ar pieaugušajiem un bērniem ar speciālām vajadzībām, sadarbojoties ar Balvu teritoriālo invalīdu biedrību, un vēl vienu ļoti ieinteresētu dalībnieku grupu – BPVV Jauniešu garantiju programmas Auklis audzēknēm.
Darbam izvirzītie uzdevumi izpildīti un mērķi sasniegti – dalībnieki iepazīstināti ar šūšanas tehniku un tās plašajām iespējām, apgūtas pirmās iemaņas šujmašīnas lietošanā, ievērojot drošības noteikumus.
Sekmēta nodarbību dalībnieku domāšanas un atmiņas attīstība, uzmanības, uztveres, pirkstu veiklības pilnveide, kā arī emociju un jūtu attīstība praktiskā un radošā darbībā.
Apgūtas prasmes, iemaņas un praktiskās darbības pieredze, lietojot šujmašīnu vienkāršu priekšmetu izgatavošanā.
Bērni iepazīstināti ar šūšanā izmantojamām ierīcēm, tekstilmateriāliem, palīgmateriāliem, darbarīkiem.
Sākta elementārāko roku un mašīndarbu veidu apguve.
Veicināta prasme īstenot radošas idejas ar tekstilmateriālu un šūšanas prasmju palīdzību.
Izgatavotie priekšmeti – spilventiņi, blociņu vāciņi, maciņi un somiņas no kaklasaitēm, tekstila rotājumi, suvenīri, dāvanu maisiņi, kā arī tērpi, tērpi mudina dalībniekus gūt gandarījumu par savu darbu, lepnumu par apgūtajām prasmēm.
Auklīšu programmas meitenes demonstrēja savu nodarbību laikā sašūto latvisko tērpu kolekciju – “Zāļu vakars”.
Nodarbību dalībnieki iepazīstināti ar “Bernina” šujmašīnu klāstu un to dažādajām iespējām un informēti par to iegādes iespējām.Vai vasarā vēlaties apmeklēt nometni, kuru organizē skola?