Šī gada 16. jūnijā Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā (turpmāk BPVV) notika BPVV vakarskolas programmu izlaidums. Izlaidumā ciemiņi bija ieradušies sumināt gan 9.c klases, gan 12.a klases absolventus.
Pasākums sākās ar BPVV direktores vietnieces izglītības jomā uzrunu, turpinājās ar 9.c klases audzinātājas Lienītes Līcītes un 12.a klases audzinātājas Ainas Vilcānes uzrunām, kurās varēja saklausīt atzinības vārdus par sekmīgi paveiktajiem mācību uzdevumiem un motivāciju sasniegt jaunus mērķus.
Absolventus sumināt ieradās BPVV 7.a klases izglītojamā Karīna Andronova, priecējot klātesošos ar klavierspēli, 3.kursa audzēkne Selīna Švāgere ar dzejas rindām, un 3.kursa audzēknis Aivis Pužulis, kurš klātesošos iepriecināja ar brīnišķīgu akordeonspēli.
Pasākums noslēdzās ar vecāku uzrunu un svinīgā brīža iemūžināšanu fotogrāfijā.

 Vai vasarā vēlaties apmeklēt nometni, kuru organizē skola?