Šī gada 16. jūnijā Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā (turpmāk BPVV) notika 9.a un 9.b klases absolventu izlaidums. Šogad 9. klasi absolvēja 27 izglītojamie.
Svinīgais mirklis sākās ar izglītības iestādes vadības sagaidīšanu, Balvu novada Domes deputāta Egona Salmaņa, 9. a klases audzinātājas Sintijas Heningas un 9.b klases audzinātājas Benitas Urtānes sagaidīšanu. Aplausiem skanot, ieradās 9. klašu absolventi, kurus mīļi sagaidīja klases audzinātājas.
Dažus no absolventiem īpaši apsveikt bija ieradušies mākslinieki un deju kolektīvu dalībnieki. Skatītāji baudīja brīnišķīgos TDK „Cielaviņa”, deju studijas „Terpsihora” iznācienus un Balvu mūzikas skolas pianistes un vijoļu ansambļa muzikālo izpildījumu. Pasākuma kulminācijā ar muzikālu sveicienu uzstājās grupa „Deep silence”.


Pasākumam turpinoties, 9. klašu absolventi uzrunāja klātesošos, pateicības vārdus izsakot gan skolas vadībai, gan klašu audzinātājām, pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem. Sirsnīgi tika sveikti arī paši mīļākie un tuvākie - vecāki, pateicībā viņiem tika veltīta dziesma S.Koļuševas izpildījumā. Arī vecāki uzrunāja klātesošos un bija sagatavojusi īpašu pārsteigumu – sirsnīgu apsveikuma dziesmu I. Vizuļa izpildījumā kā veltījumu gan pedagogiem, gan absolventiem.
Pasākumam noslēdzoties, zālē skanēja skolas himna, absolventi saņēma dāvanas – balonus un veiksmes pogas, kuras paši tika apgleznojuši pirms izglītības iestādes absolvēšanas, lai tās par atmiņu priecētu absolventus. Svinīgais mirklis tika iemūžināts skaistās fotogrāfijās.

Laura Zujāne
Balvu profesionālās un vispārizglītojošās
vidusskolas sabiedrisko attiecību speciālisteVai vasarā vēlaties apmeklēt nometni, kuru organizē skola?