Šī gada 22. jūnijā Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā (turpmāk BPVV) notika profesionālās izglītības 4.kursa izlaidums. Šogad 4.kursu absolvēja seši audzēkņi. Trīs absolventes saņēma diplomu un ieguva kvalifikāciju – tērpu stila speciālists, un trīs absolventi ieguva kvalifikāciju – būvizstrādājumu galdnieks. Īpaši jāuzsver absolventes Alīnas Loginas sasniegumi, absolvente saņēma Ministru prezidenta Atzinības rakstu par augstiem un izciliem mācību sasniegumiem un „Latvijas izcilnieks” naudas balvu 500 eiro vērtībā. Savukārt Latgales plānošanas reģiona Atzinības rakstu saņēma Dārta Ostrovska, arī Dārta var lepoties ar aktīvu dalību pasākumos un augstiem sasniegumiem mācībās.


Svinīgais mirklis sākās ar izglītības iestādes vadības sagaidīšanu, Latvijas Pašvaldību savienības padomnieces izglītības un kultūras jautājumos Ināras Dundures, Balvu novada Domes deputātes Sandras Kindzules un 4.kursa audzinātājas Irinas Šņukutes sagaidīšanu.
Zālē, aplausiem skanot, ierodoties 4.kursa audzēkņiem, klātesošie zālē varēja vērot prezentāciju un uzzināt par katru no viņiem - gan jauniešu hobiju, dzīves uzskatus un viņu dzīves vērtības.
Katru absolventu īpaši bija ieradušies sveikt viesmākslinieki – deju studija „Terpsihora” un „Lote”, Balvu sporta skolas deju laureāti 2017.un 2018. S.Krivišs un D.Sirmā. Savukārt Balvu Bērnu un jauniešu centra dalībniece, izpildītāji M.Lāpāns un U.Romāne un S.Koļuševa priecēja ar brīnišķīgu muzikālo izpildījumu. Klātesošie varēja vērot apģērbu un aksesuāru izgatavošanas pulciņa dalībnieču tērpu kolekciju –“Robežas nepastāv” (Kolekcijas autore sk.A.Jansone), absolventus sumināja arī BPVV 3.kursa audzēkņi, kuri absolventus sveica ar skaistām dzejas rindām un akordeonspēli A.Pužuļa izpildījumā.
Sešu mēnešu garumā absolventiem tika sniegta iespēja iepazīt reālu darba vidi dažādos uzņēmumos un apgūt daudz jauna veicot kvalifikācijas praksi. Pateicamies uzņēmumiem, SIA “Technikal texils”, SIA “Nemo”,SIA “Avoti SWF”, SIA “Būvnieki” par sadarbību. Īpašu uzrunu absolventiem teica SIA “Technikal texils vadītājs G.Šults, motivējot jauniešus turpināt mācības, censties, tikpat čakli darboties, un vēlēja iegūt labi atalgotu darbu savās profesijās vai arī pašiem kļūt par vadītājiem.
Pasākumam turpinoties, 4.kursa absolventi uzrunāja klātesošos, pateicības vārdus izsakot gan skolas vadībai, gan audzinātājai, pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem. Īpaši mīļi un sirsnīgi absolventi sveica savus vecākus. Tikpat sirsnīgi vecāki izteica pateicības vārdus skolas vadībai, kursa audzinātājai un pedagogiem.
Svinīgajam brīdim noslēdzoties, zālē skanēja izglītības iestādes himna, absolventus uz kopbildi pavadīja salūtu dzirkstis un klātesošo aplausi. Priecājamies par ikvienu BPVV absolventu- 9. klašu, 12. klašu, vakara programmas un profesionālās izglītības programmu kursu absolventiem. Aicinām ikvienu pievienoties BPVV pulkam, lai apgūtu jaunas iemaņas! Ikvienas zinības ir tā vērtas! Mēs jūs gaidām!

Laura Zujāne, Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas sabiedrisko attiecību speciālisteVai vasarā vēlaties apmeklēt nometni, kuru organizē skola?