Šī gada 21.jūlijā Balvu novada ˶Gaismas svētku” norises laikā tika sumināta Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas (turpmāk BPVV) direktores vietnece izglītības jomā Anna Krēmane un krievu valodas pedagoģe Marina Ločmele.
A.Krēmane Balvu novada Domes Atzinības rakstu saņēma par par ilggadēju, radošu darbību un pedagoģisko meistarību, nodrošinot augstus skolēnu mācību sasniegumus un veicinot izglītības iestādes attīstību.
M. Ločmele Domes Atzinības rakstu saņēma par pedagoģisko kompetenci, izglītojamo sasniegumiem krievu valodas olimpiādē novadā un valstī, labiem sasniegumiem valsts pārbaudes darbos un skolas vārda popularizēšanu.
BPVV kolektīvs lepojas ar kolēģu sasniegumiem, vēl neizsīkstošu darba sparu un veiksmi arī turpmāk, jo iededzot izglītojamajos aizrautības un prieka uguntiņu, arī skolotāja dzīve kļūst krāšņāka.Vai vasarā vēlaties apmeklēt nometni, kuru organizē skola?