Šī gada 3. septembrī Balvu profesionālājā un vispārizglītojošajā vidusskolā (turpmāk – BPVV) izglītojamie,vecāki, pedagogi un ciemiņi piedalījās Zinību dienas pasākumā. Pasākums iesākās ar izglītības iestādes vadības uzrunu, vēlot jauniešiem skolas ikdienu veidot pašiem, gan ar savu attieksmi, mērķtiecību, iesaistīšanos un vēlmi radoši darboties, lai katrs paveiktais darbs, radītu prieku. Lai jaunais mācību gads turpinātos tikpat saulains un veiksmīgs, kā 3.septembra svētku diena, jauniešus sveica Balvu novada Domes priekšsēdētājs Aigars Pušpurs. Savukārt, lai gads iesāktos svētīgs, un sekmīgiem panākumiem bagāts, svētību pasākumā deva Balvu Romas katoļu draudzes priesteris Mārtiņš Klušs.


Pasākums turpinājās ar 8.klases, 9.klases un 11.klases uzrunām klātesošajiem – gan pašiem mazākajiem 7.klases skolēniem, gan tiem, kas turpina savas gaitas vispārizglītojošajās un profesionālās izglītības programmās, kā arī topošajiem 12.klašu un 4.kursa absolventiem.
BPVV pedagogu pulkam šogad pievienojas mūzikas skolotāja I.Vilciņa, kura sniedza muzikālu sveicienu pedagogiem un vecākiem, izpildot A.Andrejevas dziesmu ˶Soļi” . Savukārt profesionālās mācību programmas skolotāju rindas šogad papildina I.Šuļja un Dz.Putniņš.
Svētku dienā klātesošos priecēja mūziķis Arnis Graps, ar lustīgu saksofona spēli, BPVV izglītojamie L.Balule un O.Koliņš, ar azartisku deju – ˶Cūkas driķos”, kura šogad tika iekļauta Dziesmu un deju svētku repertuārā. Pasākuma noslēgumā pie skolēniem ieradās motokluba ˶Spieķi vējā” dalībnieki N.Pomers un A.Putniņš, kuri jauniešiem pasniedza dāvanas, un piedāvāja ikvienam izglītojamajam nofotografēties un izbraukt ar motospēkratiem.
Zinību diena noslēdzās ar zvana skaņām, apliecinot, ka jaunais mācību gads būs izdevies un veiksmīgs.


Vai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?