Šī gada 4. septembrī Balvu profesionālājā un vispārizglītojošajā vidusskolā (turpmāk – BPVV) norisinājās pasākums ˶Adaptācijas diena”. Skolā ciemojās dažādu organizāciju pārstāvji - Balvu pilsētas un rajona Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība (BUB), Balvu Bērnu un jauniešu centrs (BBJC), Valsts policijas Latgales reģiona policijas pārstāvji un veselības veicināšanas speciāliste I.Kozlovska.
Adaptācijas dienas ietvaros notika lekcijas, kuras vadīja BPVV interešu izglītības pulciņu vadītāji, informējot jauniešus par iespējām iesaistīties interešu izglītībā, kā arī par iespējām, kuras piedāvā Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola. Izglītojamie tikās ar skolas direktori, izteica savas vēlmes un priekšlikumus, lai pilnveidotu gan mācību, gan sabiedrisko skolas dzīvi.


Organizāciju pārstāvji jauniešus informēja par drošību,vēlamo uzvedību gan skolas telpās, gan ārpus tām, neapdraudot savu veselību, kā arī ļaujot piedalīties prakstiskās nodarbībās. BUB speciālistu uzraudzībā jaunieši ietērpās specapģērbā, mēģināja strādāt ar glābšanas ekipējumu, kā arī dzēsa degošu priekšmetu. Valsts policijas pārstāvji izglītojamajiem bija sagatavojuši pārbaudījumu, kura laikā iesaistītais jaunietis mēģināja atpazīt pirkstu nospiedumus, tērpās specapģērbā un improvizēja nozieguma izmeklēšanu. Veselības veicināšanas speciāliste jauniešus informēja par to, kā rīkoties situācijās, kurās nepieciešama medicīniska palīdzība. Savukārt BBJC klāstīja par Jauniešu centrā piedāvātajām iepējām un sniedza iespēju piedalīties interaktīvā spēlē – ˶Kahoot.it. ̋
Jaunieši atzina, ka šāds pasākums ļaut iepazīties ar drošības noteikumiem, atcerēties tos, kuri piemirsušies, kā arī nostiprināt savas iemaņas praktiski.


Vai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?