Šī gada 26.septembrī, Madonas kulturas namā norisinājās festivāls - ˶Laiks labiem darbiem”, kurā piedalījās arī Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas (turpmāk BPVV) Izglītojamo pašpārvaldes pārstāvji (IP) koordinatores L.Zujānes pavadībā.
Savu labo darbu festivāla ietvaros IP izglītojamie sāka veikt 2017.gada novembra nogalē, kad apņēmās palīdzēt dzīvnieku patversmei ˶Astes un ūsas” Alūksnē. Sākotnēji izglītojamie sāka gādāt dzīvniekiem nepieciešamās lietas, tajā skaitā arī dzīvniekiem paredzētu speciālo barību. Pamata uzdevums bija pašgatavotu lietu izgatavošana dzīvnieku patversmei. Tādējādi tapa vērienīga rotaļlieta kaķiem, kura tika izgatavota no celtniecības materiālu notekcaurulēm, kuras apšūtas ar mēbēļaudumu, un auduma pelītēm, kuras tapa IP un BPVV 2.kursa audzēkņu izpildījumā skolotājas A.Matules –Bordānes vadībā.

Savukārt, zēni īstenoja iodeju par kaķu mājas izveidi, un skolotāja Ē.Kanaviņa vadībā, tapa kaķu māja, kuru izgatavoja 12.klases izglītojamais- D.Duļbinskis. Protams, sekoja arī patversmes apmeklējums, kuras laikā jaunieši dāvāja patversmei savas izgatavotās veltes un pārtiku, veda pastaigā suņus un piedalījās citās aktivitātēs. Kā arī paveica labu darbu – adoptēja suni , kuru uzdāvināja BPVV darbiniecei S.Barbaniškai. Rezultātā tapa video, kurš tika nosūtīts festivāla žūrijai.
BPVV jaunieši tika aicināti piedalīties festivāla otrajā kārtā, kurā izglītojamajiem bija jāpiedalās dažādās disciplīnās – koka ripu zāģēšanā, pupiņu šķirošanā,nagliņspēlē, atmiņas treniņa spēlē un puzles likšanā. Kā arī jāprezentē savs labais darbs un japiedalās dažādās meistardarbnīcās. Dalībniekiem tika sniegta iespēja apskatīt un nofotografēties kopā ar kanisterapijas suņiem.
Kopumā pasākumā piedalījās 27 komandas no dažādām Vidzemes un Latgales reģionu skolām. Tajā skaitā BPVV IP divas komandas - ˶Mēs Jums” un ˶Mūsējie vislabākie”. Komanda ˶Mūsējie vislabākie” izcīnīja pirmo vietu disciplīnā – nagliņspēle. Organizatori komandām dāvanā pasniedza pateicības rakstus, sienas pulksteni ar labo darbu simboliku un saldumus.
BPVV komandu dalībnieki bija apmierināti ar paveikto, priecīgi par sasniegumu sacensībās un pieredzi, kuru ieguva šinī festivālā. Viņi mudina arī citus paveikt kādu labu darbu, jo katrs labais darbs vienmēr atmaksājas.


Vai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?