Šī gada 11.oktobrī Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā norisinājās svinīgā izglītības iestādes līnija par godu mūsu skolas skolotāju sumināšanai.
Pasākums iesākās ar direktores B.Vizules svinīgu uzrunu. Jaunieši no BPVV Izglītojamo pašpārvaldes (IP) skolotājiem bija sagādājuši dažādus pārsteigumus. Tā kā skolotājiem skola ir teju vai otrās mājas un ar skolēniem pavadītais laiks ir ilgs, tad izglītojamie tika ievērojuši, ka lielākajai daļai skolotāju piemīt kāds izteiciens, kurš tiek lietots ikdienā. Tā tapa prezentācija ar ikviena skolotaja mīļākajiem iezteicieniem izglītojamo skatījumā.


Pasākumam turpinoties, sekoja apskatāms video fragments. Pagājušo nedēļ IP izglītojamie starpbrīžos nāca aprunaties ar pedagogiem, mēģinot noskaidrot, par viņiem ko vairāk, piemēram, kādi ir skolotāju hobiji, kur vēlētos doties ceļojumā, vai kāds ir mīļākais ēdiens utml. Rezultātā tapa video fragmements izglītojmā O.Kapteiņa versijā – “Ikdienišķi jautājumi, neparastas atbildes”, kas krietni vien uzlaboja omu klātesošajiem un ļāva pasmaidīt ikvienam.
Svinīgajam mirklim turpinoties, sekoja muzikāls sveiciens skolnieces S. Danielas Vizules izpildījumā.
Pasākuma noslēgumā jaunieši pedagogiem pasniedza dāvanas un ziedus, lai tie atgādinatu par šo priekpilno mirkli. Skolotāji pateicās jauniešiem par mīļo parsteigumu, apstiprinot, ka darbs, kas veikts no sirds vienmēr ir citiem patīkams.

 Vai vasarā vēlaties apmeklēt nometni, kuru organizē skola?