No 16. – 19. oktobrim skolā rosījās amatnieki.
Vairākas nedēļas skolā priecēs mūsu skolotājas Ilzes Šuļjas tekstilmozaīkas darbu izstāde.
Kopā ar Daugavpils un Krāslavas kolēģiem mūsu skolas audzēkņi un skolotāji darbojās pārrobežu projektā un izgatavoja tekstila gleznu pēc I. Šuļjas skices.
Trešdien profesionālās izglītības, mākslas un mūzikas metodiskās komisija (MK) rīkoja 15. Amatnieku svētkus.
Amatnieku pārbaudījumos piedalījās: 7a., 8. a, 9.a, 10. b, 11. b, 12.b klašu un 1. 2. un 3. kursu, viengadīgās arodizglītības komandas, RTU komandas,kā arī pierobežu projekta komanda no Krāslavas un “Saules skolas”.
Pēc skolas direktores B. Vizules uzrunas pagājušā gada uzvarētāji – 3. kurss (šogad 4. kurss, kl. audz. Maruta Laicāne), ceļojošai balvai piesita goda plāksnīti.


MK pasniedza Skaidrītei Veinai PAGODINĀJUMA LISTI par ieguldījumu, sirdsdegsmi labus darbus darot un sakarā ar Balvu novada gada balvas izglītībā 2018 panākumiem nominācijā “Par ieguldījumu un sasniegumiem darbā ar talantīgiem izglītojamiem”.
Tāpat MK sveica arī jauno kolēģi Ilzi Šuļju. Amatu skolotāji – meistari pasniedza savu specbalvu – AMATNIEKA PAGODINĀJUMU čaklākajiem audzēkņiem: Violai Garai, Selīnai Švāgerei, Rolandam Ignatjevam un Edvīnam Sirmacim.


Šogad dalībniekiem bija jāpārbauda savas prasmes šādos mācekļu pārbaudījumos:

1) “Līdzsvara labirints” (bumbiņas ripināšana ar līdzsvara palīdzību)
2) “Precīzais makšķernieks” (lapas ievietošana formā ar makšķeri)
1) “Svarīgās pogas” (nosvērt 1mārciņu pogu)
2) “Pilna kaste” (savietot kastītē dažāda izmēra koka detaļas)
1) “Družba – 2” (baļķa zāģēšana divatā)
2) “Ložu ķērājs” (bumbiņas notveršana urbumā)
3) “Centrifūga” (drēbju izgriešana veļas rullī)
4) “Nodevas” (muciņas vešana ar ķerru)
5) “Prasmīgais pavārs” (pankūkas apgriešana pannā)
6) “Uzmini, nu!” (mīklu minēšana)
7) “Vecā galdnieka uzdevums” (sakārtot senatnīgus darbarīku nosaukumus)
8) “Dusmu maisi” (ķeģļu nogāzšana, metot spilvenus)

Pēc pārbaudījumiem tradicionāli 1. kurss nolasīja Amatnieka zvērestu un saņēma skolas amatnieka apliecības.
Amatnieku pārbaudījumos 1. vietu izcīnīja 11. b klase (audzinātāja Marina Ločmele), 2. vietu – apvienotais 1. un 4. kurss (audzinātājas Aiga Jansone, Maruta Laicāne), bet 3. vietu – viengadīgās arodizglītības programmas audzēkņi (1.b) (audzinātāji Anita Matule – Bordāne, Ēriks Kanaviņš).
Individuālās balvas saņēma veiklākie dalībnieki:
Oļegs Ivaņisovs (1.b kurss) un Guntis Čerbikovs (1.b kurss) uzrādīja labāko laiku baļķa zāģēšanā - 28 sekundes;
“nodevas” ar ķerru visātrāk aizveda Armands Leišavnieks (11.b kl.) – 12 sekundēs, nenogāžot nevienu muciņu, kā arī Armands bija visveiklākais “ložu ķērējs” – vienā minūtē saķēra 32 bumbiņas;
Rainers Melnstrads (11.b kl.) vienā minūtē paspēja apgriezt pankūku 87 reizes, bet Kristīne Sērmūkša (1.b kurss) – 76 reizes.
Noslēgumā jaunieši spēlēja dažādas spēles un lustējās diskotēkā.
Piektdien, 19. oktobrī amatnieku nedēļa nogalē bija vēl viens patīkams brīdis - kokapstrādes darbnīcu meistaru kabineta atklāšana. Uz šo svinīgo brīdi bija ieradušies arī Novada domes pārstāvji, IKSP vadītāji un deputāti. Ar sajūsmu viesi apskatīja jaunās audzēkņu izgatavotās koka mēbeles un skolotāju darinātos dizaina elementus.
Amatnieku nedēļas organizatori - BPVV profesionālās izglītības, mākslas un mūzikas metodiskā komisija: A. Matule – Bordāne, A. Jansone, S. Veina, L. Berne, I. Šuļja, A. Noviks, Ē. Kanaviņš, Dz. Putniņš ir gandarīti par lielo ieguldīto darbu un rezultātu.

A. Matule - BordāneVai vasarā vēlaties apmeklēt nometni, kuru organizē skola?