30. oktobrī kursu audzēknes, kuras apgūst šūšanas prasmes, izmantoja lielisku iespēju doties mācību braucienā uz Krāslavas RVT filiāli, uzņēmumu NEMO, kas ir gan BPVV, gan arī Krāslavas RVT filiāles partneris. Mācību brauciens notika Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta "Darba tirgus bez robežām (Mobilitāte)" ietvaros.

Rīgas valsts tehnikuma Krāslavas teritoriālās struktūrvienības jaunajās mācību telpās sagaidīja vadītājs Aivars Andžāns un skolotāja Ruta Zambare. Ar interesi aplūkojām iekārtoto skolas mācību vidi ēkā, jaunās iekārtas un radīšanas procesu, kas iespējams ar jaunajām iekārtām, kuras iegādātas šī paša projekta ietvaros. Uzmanību piesaistīja interesantie zīmējumi pie kabinetu durvīm.

Lai iepazīstinātu topošos tērpu stila speciālistus ar tekstila īstenošanas iespējām, apmeklējām mākslinices Maijas Šuļgas “Amatu istaba”, kas atrodas māsklinieces mājā. Laiks paskrēja ātri, jo sarunas ar mākslinieci un viņas radošie darbi – audumuma lelles mudināja uz jaunām iecerēm. Jutāmies gandarītas par mākslinieces dāvināto pašas izgatavoto princesīti.

Mācību baruciens turpinājās SIA “Nemo” - vienā no lielākajiem šūšanas uzņēmumiem Latvijā, kur darba vidē balstītu kvalifikācijas praksi iziet arī mūsu skolas audzēknes. Gadā uzņēmumā sagatavo aptuveni 300 modeļus un saražo vairāk kā 130 tūkstošus apģērbu, kurus pārsvarā eksportē uz Skandināvijas valstīm. Uzņēmums piedāvā rūpniecisko šūšanu – mēteļus un žaketes ar oderēm, iekškabatām, apdares lentēm, kleitas ar ielocēm, krokojumiem, izšuvumiem, kas ir ar augstu izpildījuma kvalitāti. Par šo sarežģīto ražošanas procesu pārliecinājāmies arī mēs.

Tā kā, 2017./2018. mācību gadā topošās tērpu stila speciālistes, skolotājas Anitas Matules – Bordānes vadībā šuva jūgenstila tērpu kolekciju, mācību ekskursijas laikā apskatījām Grāfu Plāteru 18. gadsimta pili, kura ir arī valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.

Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta "Darba tirgus bez robežām (Mobilitāte)" sniegtās iespējas paplašina jauniešu redzes loku, saprotot, ka topošajiem speciālistiem ir neierobežotas daba tirgus iespējas Latvijā un arī āŗpus tās.

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Vairāk informācijas par Interreg V – A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta „Darba tirgus bez robežām” (“Labour Market without Borders Mobility)”) meklējiet: www.latlit.lv, www.europa.euVai vasarā vēlaties apmeklēt nometni, kuru organizē skola?