Tā kā profesionālās programmas “Kokizstrādājumu izgatavošana” pedagogi no 05.11.- 09.11. stažējās Somijā, topošie būvgaldnieki nedēļas garumā devās mācību ekskursijās uz dažādiem Balvu un Gulbenes novadu uzņēmumiem, redzēt, dzirdēt, iepazīt, saprast un aizdomāties par izvēlētās profesijas specifiku, darba iespējām un potenciālu.
Iepazīstot kokizstrādājumu izgatavošanas procesu no kokmateriālu sagatavošanas, kuru vērot bija iespēja uzņēmumā „GG fabrika”, līdz mēbeļu un būvizstrādājumu izgatavošanai, kuru dažādās variācijās jaunieši varēja redzēt SIA „BB galdniecība”, SIA „Asna -G”, SIA „Z&Z furniture’, SIA „Kalegnum”.

Vairumā apmeklēto uzņēmumu, attīstības veicināšanai, piesaistīti Eiropas Savienības projekti finansējuma apgūšanai, un uzņēmēji atzina, ka tas ir liels atbalsts ne tikai jau esoša uzņēmuma attīstības veicināšanai, bet arī jauna uzņēmuma dibināšanai, kura topošajiem speciālistiem būtu noteikti jāizmanto. Šādu uzņēmējdarbības uzsākšanas modeli izmantojis gulbenietis J.Zvirgzdiņš pavisam nesen radot uzņēmumu SIA „Z&Z furniture”, kurā tiek gatavotas industriālās mēbeles. Projektu iespējas, kā pamatu uzņēmējdarbības sākšanai izmantojuši arī balvenieši Liena un Jānis Lielbārži radot jaunas atpūtas un relaksācijas iespējas ekskluzīvos apstākļos, pārvietoties pa Balvu ezeru peldošā guļbūves pirtsmājā. Ar guļbūvju celtniecības amata noslēpumiem dalījās P.Igaunis uzņēmumā SIA “Igaunis”, izrādot lielos darba angārus un iekārtas, kuras pārsvarā tiek darbinātas individuālu eksporta pasūtījumu izgatavošanai. Lai paplašinātu jauniešu redzesloku – SIA „AMATI Print” dalījās ar iedvesmas stāstu par uzņēmuma veidošanu mazpilsētā, par projektu iespēju izmantošanu un par profesionālo izglītību kā starta punktu karjeras attīstībā. Ar kokgriezumiem sakrālajā vidē jauniešus iepazīstināja Balvu Sakrālā centra vadītāja A.Putniņa, kura, radot īpašu auru, ļāva ieskatīties Balvu Romas katoļu baznīcā un redzēt garīdznieka un kokgriezēja A.Rimoviča darbus baznīcas altārī un redzēt sakrālās vides koka mēbeļu masīvumu un ilgmūžību.
Profesionālajā vidē orientēto nedēļu jaunieši noslēdza nodarbībās ar Karjeras konsultanti A.Laurenu. pilnveidojot sevis prezentēšanas, sadarbošanās un komunicēšanas prasmes. Karjeras spēle “Atverot profesiju durvis” veicināja jauniešus domāt par dažādām profesijām kokapstrādes jomā, IT, vides un mežsaimniecības jomās. Tika pētītas infografikas par karjeru, iepazītas ar kokapstrādi radniecīgas profesijas un noskatīta filma par karjeras veidošanu. Brīvprātīgā darba veicēji no Vācijas un Gruzijas, tiekoties ar profesionālās izglītības programmas jauniešiem, apliecināja, ka robežas nepastāv un horizonts nekad nav sasniedzams. Valodu zināšana - kā viens no pierādījumiem tam.
Mums visiem kopā izdevās darbīga, radoša, informācijas un jaunu zināšanu piepildīta nedēļa. Paldies uzņēmējiem, A.Putniņai, Izglītības, kultūras un sporta pārvaldei un Balvu Bērnu un jauniešu centram par atsaucību un iedvesmu!


Vai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?