Valsts svētku priekšvakarā skolā tika sveikti skolotāji un skolēni, kuru fotogrāfijas ievietotas skolas stendā “Tu esi mūsu skolas lepnums”. Direktore Biruta Vizule uzrunā atzīmēja, ka ikviens skolēns, pedagogs ir mūsu skolas lielākā vērtība. Bet īpaši lepojas ar tiem audzēkņiem, kuri godprātīgi un atbildīgi mācās. Direktores pateicību saņēma 15 audzēkņi par optimāliem un teicamiem rezultātiem mācību darbā, labākie sportisti, kā arī meitenes, kas skolotājas Anitas Matules-Bordānes un Aigas Jansones vadībā darinājušas valstī atzītas tērpu kolekcijas.

Pateicības saņēma četri skolotāji. “Gada skolotājs 2017”- Skaidrīte Veina, Zanda Ākule, Balvu novada pašvaldības Atzinības raksti- skolotājai Marinai Ločmelei un Annai Krēmanei. “Ko tu paturēsi sev, to pazaudēsi, bet, ko aizdosi prom, tas mūžam būs tavs,”tā saka Aksels Munte, un tas ir pilnībā attiecināms uz mūsu skolas pedagogiem, kuri strādā ar lielu sirdsdegsmi.


Vai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?