Šī gada 16.novembrī Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā (BPVV) notika koncerts par godu Latvijas valsts simtgadei.
Pasākuma iesākumā klātesošos uzrunāja skolas direktore B.Vizule, viņa uzsvēra, ka svarīgi ir mīlēt un cienīt to, kas ir mums apkārt, sākot ar savu ģimeni, līdzcilvēkiem, un godināt pašu svarīgāko – valsti, kurā dzīvojam. Pasākuma turpinājumā Balvu novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja vietniece A. Petrova jauniešiem uzsvēra, ka viņa ir ne tikai latviete, bet lepojas arī ar to, ka ir latgaliete, un mudināja jauniešus saskatīt, cik daudz mūsu dzimtenē ir vērtību, ar kurām varam lepoties.


Koncerta laikā klātesošajiem tika sniegta iespēja virtuāli apceļot visus Latvijas novadus. Patriotiskās noskaņās ar muzikālu izpildījumu uzstājās BPVV vokālais ansamblis. Savukārt, BPVV teātra pulciņa dalībnieki klātesošos iepazīstināja ar latviskām dzejas rindām, un teātra uzvedumu kurzemnieku mēlē. Tautu deju dejotāji - O.Koliņš un L.Balule solo izpildījumā dejoja kurzemnieku danci, bet Izglītojamo pašpārvaldes izglītojamā S.Logina jauniešus uzrunāja latgaliešu valodā, un iepazīstināja ar latgalisku deju soli.
Skolā koncertā uzstājās arī ciemiņi - Balvu Mūzikas skolas audzēkņi, kuri priecēja ar vijoļspēli, un Astra Ambarova – Ločmele, ar dvēslisku, aizkustinošu ģitārspēli un lūgsnu– “Manai tautai!”.
Koncerta noslēgumā svinīgais mirklis tika iemūžināts koppbildē, un simboliski ikviens klātesošais varēja atstāt sarkanbaltsarkano karodziņu svētku noformējumā.


Vai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?