No 05.11.- 09.11. projekta ietvaros BPVV galdnieku apmācības meistari Ēriks Kanaviņš un Aigars Noviks un vēl deviņi Latvijas skolu, un ar kokapstrādi saistīti pārstāvji stažējās Somijā, stažēšanās notika Valsts izglītības satura centra ESF projekta „Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” (Vienošanās Nr. 8.5.3.0/16/I/001) “Projekta mērķa grupas stažēšanās citās Eiropas Savienības dalībvalstīs kokrūpniecības nozarē, koka dizaina jomā” aktivitātē.
Stažēšanās nedēļas laikā bija iespēja apmeklēt vairākus objektus, kuri saistīti ar kokrūpniecības nozari.
Tika apmeklēta Tamperes filharmonija, kur mūs iepazīstināja ar būvinženieru sasniegumiem akustiskas jomā. Apmeklējuma iespaidā daži grupas dalībnieki izteica vēlēšanos apmeklēt kādu no koncertiem šajā koncertzālē.


Ikaalinen pilsētā tika iepazīstināti ar mācību procesu pieaugušo apmācības centrā, tāpat tika izklāstītas profesionālās izglītības ieguves iespējas Ziemeļeiropā amatniecības un dizaina jomā, Ikaalinen dizaina un amatniecības koledžā (IKATA) un miniatūru modeļu (maketu) izgatavošanu kā uzņēmējdarbības veidu, jaunāko tehnoloģisko novitāšu (3D drukas tehnoloģiju) izmantošanu mūsdienu koka dizaina izstrādes procesā. Pieredzes apmaiņas laikā tika apmeklētas galdnieku darbnīcas, kur tika iepazīts ar dizaina mēbeļu ražošanu saistītais process, tendences mājas un biroja mēbeļu jomā Somijā.
Tika apmeklēts Satakunta muzejs- ēku restaurācijas centrs “Building Heritage House.” Pori pilsētā, Varaosapankki – būvgaldniecības izstrādājumu rezerves daļu “banka”. Projekta organizatori bija parūpējušies par atpūtas iespējām brīvajā laikā.
Iespaidi par braucienu ir ļoti pozitīvi. Iegūts daudz jaunas informācijas par kokapstrādes nozari Somijā. No organizatoru puses tika piedāvāts pārdomāts un labi organizēts pasākumu plāns. Paldies VISC, par šo projektu.
Paldies, skolas direktorei Birutai Vizulei par iesaistīšanos šajā projektā un iespēju mums piedalīties tajā.

Profesionālās izglītības pedagogs Ē.Kanaviņš


Vai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?