20. novembrī pēc mācību stundām skolotāji pulcējās uz kārtējo metodisko dienu, lai runātu par aktualitātēm metodikā, kompetenču izglītībā un dalītos pieredzē.
Direktores vietniece izglītības jomā Anna Krēmane izdalīja pedagogiem lapiņas ar noderīgu informāciju, kas noderēs, gatavojoties mācību stundām. Īpaši akcentēja jaunāko izdevumu Skola 2030 “Domāt.Zināt.Darīt”. Aicināja kolēģus noskatīties vebinārus, kas notiks novembrī un decembrī.


Skolotāja Anita Matule-Bordāne piedāvāja praktiskās nodarbības, demonstrējot metodi, kas veicina skolēnu domāšanu. Bija nepieciešams izveidot loģisku attēlu rindu un to argumentēt, kāpēc tā. Skolotāja piedāvāja arī prezentāciju, kā strādāt ar šo metodi. Skolotāji izpildīja anketu “Cik godīgs tu esi?”.
Skolotāja Lienīte Līcīte pastāstīja, kā strādāt ar skolēniem, lai motivētu izzināt vairāk par savu skolu, pilsētu, valsti.
Skolotāja Zanda Arnicāne dalījās ar kursos gūtajām atziņām un iepazīstināja kolēģus ar metodēm, kā mācību saturā integrēt vērtības. Piedāvātā prezentācija un izdalītais materiāls skolotājiem ir labs atbalsts, lai plānotu un vadītu stundas citādāk, interesantāk.
Nākamajā nodarbībā skolotāji stāstīs, kā interesanti var vadīt klases stundas, kādas atziņas guvuši, apmeklējot nodarbības citās skolās, kā arī iepazīsimies ar gūto pieredzi Somijā un Turcijā. Turpinās stundu vērošana, dalīšanās pieredzē.
Mūsu skolas pedagogi nemitīgi sadarbojas, lai mācību procesu padarītu vēl interesantāku, īstenotu caurviju prasmes un stundas būtu balstītas uz lietpratību.

Anna Krēmane,
direktores vietniece izglītības jomā


Vai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?